Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer

Behaag… natuurlijk 2016

Met deze actie van Natuurpunt in samenwerking met onze gemeente kan je streekeigen hagen, bomen en struiken aan promovoorwaarden aankopen.

behaag natuurlijk

Welke planten?

I. Haagpakketten:

Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die u wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. (De taxus is lager, zie verder). De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Bovendien leert de ervaring ons dat door de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal wordt geleverd.

Pakket 1: Houtkant

Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar. 
Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, vogelkers, lijsterbes.
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m.

Prijs: 7,50 euro.

Pakket 2: Houtkant natte gronden

Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in een vochtige bodem. 
Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar.
12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m.

Prijs: 6,50 euro

Pakket 3: Geschoren (doornloze) haag

Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze haag wordt meestal twee maal per jaar gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor kan men de haag de gewenste vorm geven, zodat deze weinig ruimte inneemt. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans uit te groeien.
Soorten: wilde liguster, veldesdoorn, olm (veldiep), rode kornoelje, haagbeuk en Gelderse roos.
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m.

Prijs: 14,50 euro

Pakket 4: Doornhaag

Ondoordringbare haag die een prima afscherming vormt. Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, eglantier, hondsroos.
24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort, goed voor 8 m.

Prijs: 13,50 euro

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag

Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de struiken uitbundig bloeien en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in soorten is bloei verzekerd tot in de zomer. De haag kan naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed worden.
Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts.
24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m.

Prijs: 15,00 euro

Pakket 6: Veldesdoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd. Mooi fijn blad met opvallende herfstkleur. Daar deze plant vrij humusrijke grond vraagt, is hij minder geschikt voor echte zandgronden.
Soort: veldesdoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m.

Prijs: 16,00 euro

Pakket 7: Meidoornhaag

Haag bestaande uit één plantensoort, prima geschikt als tuinafrastering. Deze sterk doornige plant komt ook tot bloei, indien hij kortgeschoren gehouden wordt. De witte bloemen worden als nectarproducenten bezocht door veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten: kramsvogel en koperwiek.
Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m.

Prijs: 15,00 euro

Pakket 8: Bijenbosje

Een bosje of een haag waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst werd gedacht. Dat hebben onze wilde bijen immers nodig.
Soorten: eglantier, hondsroos, sporkenhout, veldesdoorn, winterlinde en zoete kers.
8 planten: 4 soorten, 2 planten per soort.

Prijs: 7,00 euro

Pakket 9: Vogelbosje

Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor onze vogels.
Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout. 
5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort.

Prijs: 3,00 euro

Pakket 10: Taxushaag

Taxus is een inheemse naaldboom. Hij groeit goed op zonnige tot beschaduwde plaatsen op vochtige, goed doorluchte, matig voedselrijke grond. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er wel rekening mee dat dit een zeer traag groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig. Een taxushaag is onze enige streekeigen haagsoort die ‘s winters groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor de aanmaak van kankerbestrijdende medicijnen.
Soort: taxus - 10 planten. Goed voor 2,5 m.

Prijs: 16,00 euro

Pakket 11: Haagbeukenhaag

Bekende boerenerfhaag, wordt meestal op 1,5 m geschoren, voor en na de zomer.
Niet te verwarren met de beukenhaag.
Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor 6,25 m.

Prijs: 17,00 euro

Pakket 12: Beukenhaag

Het gaat hier om de natuurlijke groene variant. De cultuurvariëteit "rode beuk" wordt niet aangeboden. .
Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25 m.

Prijs: 20,00 euro

II. Individuele planten

Hulst

Hulst wordt aangeboden met aardkluit in een potje van 9 cm en heeft een hoogte van 40 à 60 cm. Hulst is tweehuizig. dit wil zeggen dat mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende struiken zitten. Enkel de vrouwelijke struiken dragen bessen. Er kan bij de bestelling niet gekozen worden voor het geslacht.

Prijs: 2,00 euro per stuk.

Klimplanten

Klimplaten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Klim¬planten "wortelen" niet in de muur. Alleen op oudere en verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten.
Volgende planten worden aangeboden:
- wilde kamperfoelie.
- hop: opgepast: prima als gevelplant, maar in de tuin kan hij woekeren!
- bosrank

Prijs: 4,00 euro per stuk.

III. Bomen

Knotwilg

Een mooie landelijke knotwilg bekomt u door het aanplanten van een knotwilgpoot. De knotwilgpoten, die door Natuurpunt te koop worden aangeboden tijdens Behaag…natuurlijk, worden geoogst tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 15 november. De knotwilgpoot is ongeveer 2,50 m lang en heeft een doormeter van 4 tot 6 cm.
Indien deze knotwilgpoot ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal hij uitgroeien tot een volwaardige knotwilg.

Prijs: 3,00 euro

Bomen van het jaar

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

De wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een zeer winterharde boom uit de rozenfamilie (Rosaceae). De boom wordt vaak aangeplant. De wilde lijsterbes komt voor in Noord-Europa, op de bergen in Zuid-Europa en in Zuidwest-Azië. In Engeland en in Scandinavië worden de bessen in het wild geplukt voor consumptie.

De wilde lijsterbes wordt tot 10 m hoog. De bladeren zijn geveerd met negen tot zeventien deelblaadjes, die 2-6 cm lang zijn. De boom bloeit in mei en juni met 0,8-1 cm grote, crèmewitte bloemen in veelbloemige tuilen. De 0,6-1 cm grote, oranjerode vruchten zijn bolvormig. De boom komt voor in bossen en houtwallen.

Omdat de wilde lijsterbes erg winterhard is, was het een van de eerste bomen die na de ijstijd in de Benelux voorkwamen. De plant wordt door insecten bestoven en de verspreiding van de zaden vindt vooral plaats door vogels die de bessen hebben gegeten.

Prijs: 35 euro

 

Haagbeuk (Carpinus betulus)

De haagbeuk is eenhuizig: de mannelijke en de vrouwelijke bloemen komen op één plant voor. De plant bloeit in april en mei. Het stuifmeel wordt door de wind verspreid.

Het omhulsel van de vrucht is drieslippig, waarbij de middelste slip duidelijk langer is dan de beide andere. De vrucht bevat een groen tot bruin zaad. De kale takken zijn grijsachtig. De bladen staan hieraan verspreid. De elliptische bladeren zijn veernervig en hebben een dubbelgezaagde rand en een hartvormige voet en toegespitste top. Alle zijnerven van de eerste orde zijn tot aan de bladrand ongedeeld.

De boom is autochtoon en komt in het wild voor in West-, Midden- en Zuid-Europa alsook in West-Azië. Haagbeuk wordt vaak aangeplant als laanboom of als haag omwille van zijn goede verdraagzaamheid van snoei. De haagbeuk komt in het wild in heel wat bosbestanden voor. Hij geeft de voorkeur aan vochtige, voedselrijke en vaak kalkrijke bodems.

Haagbeuk is een belangrijke waardplant voor de meikever. Volwassen kevers voeden zich met de bladeren en de bloemen. De plant speelt tevens een belangrijke rol in de voortplanting van de kever. De bladeren van de haagbeuk vormen eveneens voedselbron voor een groot aantal larven van vlinders. Ook bosmuizen en hazelmuizen doen zich vaak te goed aan de nootjes van de haagbeuk.

Prijs: 40 euro

De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte. Ze worden geleverd met blote wortel. De hoogte is ongeveer 3 m. Er wordt een steunpaal van 2,50 m meegeleverd.

Hoe bestellen ?

Heel eenvoudig! Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 21 oktober ingeleverd te worden op het gemeentehuis, Dienst Leefmilieu, de Robianostraat 64, en het correcte bedrag dient gestort te zijn op het rekeningnummer BE46 0910 0972 0136 van het gemeentebestuur Borsbeek met vermelding van je naam en ‘behaagactie 2016’.

Wanneer afhalen ?

Op zaterdag 26 november tussen 12 en 14 uur kan u uw bestelling afhalen aan loods 30 op Fort 3.

Meer Info

Marc Tritsmans
tel. 03 320 94 02
milieu@borsbeek.be