Naar inhoud

Adviesraden

In de gemeente bestaan volgende adviesraden:

Beheersorgaan GC De Archipel en de bib

Borah

Cultuurraad

Feestcomité

GeCoRo

Gezondheidsraad

Jeugdraad

Middenstandsraad

Milieuraad

Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Sportraad

Seniorenraad

Bibliotheekraad: is vanaf 1 januari 2014 onderdeel van het beheersorgaan GC De Archipel en de bib

Enkele adviesraden schreven naar aanleiding van een nieuwe bestuursperiode een memorandum. Deze zijn te raadplegen onder 'Agenda en Notulen' van die raad.