Naar inhoud

Adviesraden

In de gemeente bestaan er verschillende adviesraden.

Bibliotheekraad: is vanaf 1 januari 2014 onderdeel van het beheersorgaan GC De Archipel en de bib

Beheersorgaan GC De Archipel en de bib

Borah

Cultuurraad

Feestcomité

GeCoRo

Gezondheidsraad

Jeugdraad

Middenstandsraad

Milieuraad

Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Sportraad

Seniorenraad