Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Communicatiedienst

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
communicatie@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Afschakelplan bij elektriciteitsschaarste

Elektriciteit

Bekijk onze lokale checklistDeze winter is er in ons land een risico op een elektriciteitstekort door het uitvallen van drie grote nucleaire centrales. Een elektriciteitstekort ontstaat wanneer er geen evenwicht is tussen verbruikte energie en opgewekte energie. Wanneer we te kampen krijgen met een strenge winter en de maatregelen om het elektriciteitsverbruik te verminderen niet helpen, is de kans reëel dat het federale afschakelplan in werking treedt. Gemeenten en steden, of delen ervan, worden dan zonder stroom gezet. Dit gebeurt in principe vanaf 17 uur, en dat wellicht voor een aantal uur.

Het afschakelplan in Borsbeek

In de laatste versie van het afschakelplan, opgesteld door netbeheerder Elia en de Federale Overheid, zijn een groot deel van de straten in Borsbeek-West en enkele straten in Oost opgenomen onder schijf vier.

Het gaat hierbij om volgende straten:
Adrinkhovenlaan, August van Putlei, Broekstraat, Bursebekestraat, Cantincrodelaan, De Villegasplein, Eenamelaan, Eksterlaar, Floris Primslei, Frans Beirenslaan, Granvellelaan, Herentalsebaan, Hulgenrodestraat, Karel Soetelaan, Korenveld, Lucashoeve, Manebruggestraat, Meuleveld, Rooibos, Schanslaan, Verbindingslaan, Vleerakkerstraat, Vogelenzang en Wenigerstraat

Alle andere Borsbeekse straten zitten in schijf nul, en worden normaal nooit afgeschakeld.

Let op! Deze lijst is slechts indicatief en wilt niet met zekerheid zeggen dat alle bewoners van deze straten ook zonder stroom zullen gezet worden bij inwerkingtreding van het afschakelplan. Dit komt omdat de energiestromen via het distributienet constant evolueren, wat betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee men verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.

Schijven?
Het afschakelplan is onderverdeeld in een aantal schijven, geografisch verspreid over het hele land, die zullen afgeschakeld worden indien er schaarste heerst en de maatregelen om consumptie te verminderen onvoldoende blijken Op die manier komt de stabiliteit van het net niet in gevaar. De eerste gemeenten die zullen afgeschakeld worden, zijn degene die verenigd zijn in de zogenaamde schijf 6. Daarin zitten per provincie een vijftal gemeenten. Dan volgt schijf 5, schijf 4, schijf 3, schijf 2 en tot slot schijf 1. Mocht de afschakeling van een eerste schijf onvoldoende blijken, kan een tweede schijf ook afgeschakeld worden. Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Bijvoorbeeld: in een eerste periode van schaarste zijn er alleen afschakelingen geweest schijf 6. Enkele weken later is er opnieuw een moment van elektriciteitstekort. Dan zullen er eerst gebieden van schijf 5 getroffen worden (en van schijf 4 of lager, mocht dat nodig zijn.) Er is dus een rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen getroffen worden.

Hoe weet je wanneer het zover is?

Een dreiging tot schaarste kan tot 7 dagen vooraf gedetecteerd worden. Wanneer er sprake is van een acute fase dan zal er 6 dagen voor de eigenlijke schaarste door de FOD Economie gestart worden met communicatie en zal er een sensibiliseringscampagne (om minder energie te verbruiken) opgestart worden.
Indien het energieverbruik hierdoor voldoende zou dalen, kan de afschakeling altijd ingetrokken worden. Pas een dag voordien kan met effectieve zekerheid gezegd worden of de afschakeling al dan niet zal plaatsvinden. Als het toch zover komt, zou de afschakeling 2 tot 3 uur duren. Aangezien de vraag naar elektriciteit meestal een piek bereikt tussen 17 en 20 uur is de kans het grootst dat een afschakeling plaatsvindt in de periode van de late namiddag en avond.

Geen reden tot paniek!
Er is geen reden tot paniek. We kunnen er immers samen alles aan doen om het afschakelen te vermijden en ons voor te bereiden. De eerste stap daarbij is spaarzaam om te gaan met energie. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen door het elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te beperken (vooral tussen 17 en 20 uur). Op die manier kan vermeden worden dat een dreigende elektriciteitsschaarste daadwerkelijk afschakelingen tot gevolg heeft. Zuinig omspringen met energie is bovendien ook goed voor je portemonnee en het milieu en als het verbruik niet piekt, zal afschakeling niet nodig zijn.

Borsbeek is voorbereid

Alhoewel de kans op een effectieve afschakeling in Borsbeek klein is, is het beter voorbereid te zijn en noodscenario’s uit te werken dan lijdzaam toe te zien. Omdat een groot deel van de Borsbeekse bevolking omwille van de koppeling met Deurne getroffen zou kunnen worden indien het afschakeltraject wordt doorgezet, gaan we ons engagement van 'dorp van verbinden', uitgesproken bij ons 750 jaar bestaan, volop nakomen. Dit betekent dat Oost en West Borsbeek zullen opgeroepen worden om elkaar te ondersteunen. Wees solidair, ook als je niet woont in één van de afschakelzones, door je verbruik op de momenten waarop de vraag naar elektriciteit het hoogst is te beperken en ondersteun inwoners die zouden getroffen zijn door een afschakeling.

U mag er als Borsbekenaar van op aan dat we er met verenigde kracht tegenaan gaan en vooral samen met u werk zullen moeten maken van een preventiebeleid: spaarzaam omspringen met elektriciteit. Tevens zijn we volop bezig met alle risico’s in kaart te brengen en een nood- en interventieplan uit te bouwen. Ook zullen we de nodige maatregelen moeten treffen om ook als overheid spaarzaam met energie om te springen. Zo is er recentelijk beslist om voor deze eindejaarsperiode geen feestverlichting op te hangen. Het budget dat we hiermee uitsparen gaan we investeren in de aankoop van een noodstroomgenerator die in het gemeentehuis zal geplaatst worden. Zelfs bij een volledige uitval van het elektriciteitsnet zullen we zo een plek hebben die te allen tijde van stroom voorzien wordt en als opvangplaats kan gebruikt worden. Deze vaste stroomgenerator zal ons gedurende meer dan 20 jaar van dienst zijn. Zo kunnen we te allen tijde werking en opvang garanderen.

Brochures


Websites