Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Bijzonder Comité

De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.
 
Het bijzonder comité in Borsbeek telt 6 leden en de voorzitter
 
De leden van de bijzondere comités kunnen tussentijds ontslag nemen zonder ontslag te nemen als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Omgekeerd heeft het ontslag in de raad voor maatschappelijk welzijn ook het ontslag in de bijzondere comités tot gevolg. In geval van ontslag, blijft de betrokkene tot de aanwijzing of de verkiezing van de opvolger deel uitmaken van het bijzonder comité.

Bevoegdheid

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd om:
 
  • te beslissen over de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie
  • op eigen initiatief of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit: 

  • op neutrale wijze
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag. 

Huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst