Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Adviesraden

Mondiale Raad

Mondiale Raad

De mondiale raadvormt de politiek - onafhankelijke koepel van de plaatselijke verenigingen én individuen die zich actief willen inzetten voor een lokale werking rond internationale ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

De raad heeft als doel:

 • te adviseren:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief advies uitbrengen en moties voorleggen over alle aangelegenheden inzake ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling

  • beleidsmaatregelen toetsen aan hun Noord-Zuidvriendelijk en duurzaam karakter als eerste aanzet tot een geïntegreerd beleid

  • het gemeentebestuur adviseren over het toekennen van werkingstoelagen aan plaatselijke verenigingen die actief zijn in de sector van ontwikkelingssamenwerking en over de steun aan projecten in de derde wereld.

 • te coördineren: 

  • de activiteiten in deze sector coördineren

  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten en instellingen die actief zijn met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

 • te informeren en te sensibiliseren:

  • aanvullende initiatieven nemen inzake ontwikkelingssamenwerking om de bevolking, de scholen, ondernemingen, verenigingen en de overheid te sensibiliseren.

Borsbeek Fair Trade gemeente

FairTradeGemeente zet sinds 2004 eerlijke handel op de kaart in de Vlaamse gemeenten. De campagne draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel de boeren dichtbij als de boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ze willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen. Dit engagement van de gemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Projectsubsidies

Klik hier voor het aanvragen van projectsubsidies.

Statuten

De statuten kan je hier nalezen.
18-05-2015 : wijziging statuten GROS.