Naar inhoud

Gemeentesecretaris

Kathleen Sebreghts

De gemeentesecretaris is de directeur van het gemeentebestuur. Hij vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. Hij staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

 

Contactgegevens

Kathleen Sebreghts
Gemeentesecretaris
tel. 03 320 94 05
e-mail: secretaris@borsbeek.be