Naar inhoud

Werkgroep Broederlijk Delen/Welzijnszorg

Sensibilisatie rond de Noord-Zuid problematiek. Organiseren van evenementen en campagne voeren voor het verzamelen van gelden die volledig doorgestort worden naar Broederlijk Delen Nationaal (in de beide parochies).
Iedereen.

Activiteiten

Campagne van Broederlijk Delen tijdens de Vasten (van Aswoensdag t.e.m. Pasen) en tijdens de Advent (+/- 4 weken voor Kerstmis). Info-avond in de campagneperiode van de Vasten en de Advent.

Contact

p/a L. Van Regenmortellei 21
2150 borsbeek
Veerle Buyl - Sommen (parochie St. Jacobus - Borsbeek) Dirk De Pauw (parochie St. Jan Berchmans - Borsbeek)