Naar inhoud

RoseKapelle Wijk

alle bewoners van de Rosekapellewijk: Rosekapellestraat, Singel, Grimbert, Reinaert, Tibert, Corneel Smitslei, Groenhofstraat, Louis Huybrechtsstraat, Louis Van Regenmortellei

Activiteiten

wijkfeesten begin september

Contact

Voorzitter

Paul Adriaensen Rosekapellestraat 47 2150 Borsbeek