Naar inhoud

Adonis / Tafel 6

Vereniging voor gezinnen uit Borsbeek Allerlei Gezinsactiviteiten Sport/Wandelingen/Kwis/Muziek/theater Ondersteuning van andere zinvolle initiatieven Je inzet is je lidgeld!

Gezinnen uit Borsbeek

Activiteiten

We hebben altijd een overvolle agenda!

Contact

Corluylei 7
2150 borsbeek

Pol De RidderEddy Van Dijck

Voorzitter

Erik Huygh Corluylei 7 2150 Borsbeek
tel. 0498/911.727

Secretaris

2150

Ons lokaal

tel. 0498 911 727