Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

RUP Dorpskernversterking

vrijdag 11 september 2020
Dorpscentrum
De gemeente Borsbeek zet in op een betere kwaliteit van de woonomgeving met een herkenbare publieke ruimte. We willen naar de toekomst toe helderheid scheppen over de mogelijkheden en locaties van projecten.

Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze aansluiting vinden bij het straatbeeld en passen binnen een structuur van leefbare straten, groengebieden en pleintjes.

Om dit te realiseren maken we momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Dorpsversterking' op. De contour wordt begrensd door de volgende straten: Frans Beirenslaan, Herentalsebaan, Schanslaan, Lucien Hendrickxlei, Jozef Reusenslei en de de Robianostraat.

Dit nieuwe RUP sluit ter hoogte van de Robianostraat aan op het bestaande RUP Koude Beekvallei.

De startnota wordt binnenkort afgerond en voorgesteld aan de bewoners. Dit geeft jou als burger de kans om je stem te laten horen.

Na de goedkeuring van de startnota volgt in de loop van het najaar de publieke raadpleging over het RUP Dorpskernversterking. Gedurende 60 dagen kunnen alle inwoners ideeën, opmerkingen of bezwaren indienen. Tijdens deze periode kan je het RUP ook inkijken bij de dienst omgeving (na afspraak op het gemeentehuis) of op de website van de gemeente. Verder zal het lokaal bestuur een infomoment over het RUP organiseren, waarop alle inwoners welkom zijn. Plaats en datum worden later via de website meegedeeld.

Datum van het bericht: vrijdag 11 september 2020
Nieuwsoverzicht