Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Mobiliteitsplan Borsbeek

dinsdag 19 oktober 2021
mobiliteit
Bijna dagelijks gaat ieder van ons ‘op weg’ in de gemeente. Naar het werk of naar school, naar de winkel of in de vrije tijd. Dit doen we te voet, per fiets of met de auto. Maar hoe ga jij naar het werk, naar de winkel, naar school? Gaat dat vlot of net helemaal niet?

En hoe zou het beter, veiliger, gezonder kunnen? Het zijn allemaal vragen waar lokaal bestuur Borsbeek van jou als inwoner een antwoord op wil. Waarom? Omdat de gemeente naast de tellingen van de Telramen, de input van politie, De Lijn, etc. ook jouw kennis en input wil gebruiken bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan.

Via de online tool Maplix kan je zelf je routes, knelpunten en ideeën aanduiden op een kaart.

Link naar Maplix

Waar staan we vandaag?

Lokaal bestuur Borsbeek werkt aan een verkeersleefbaar en bereikbaar Borsbeek, voor iedereen die in de gemeente woont of er op bezoek komt. De bedoeling is dat verplaatsingen in de toekomst veilig, vlot en duurzaam gebeuren, en dit zowel voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens en goederenvervoer. Om dit te realiseren willen we eerst een goed
zicht krijgen op de verschillende verkeersstromen in, uit en door de gemeente. Momenteel zijn we volop informatie aan het verzamelen. We brengen de bestaande toestand in kaart, bekijken welke uitdagingen er zijn en hoe we hierop kunnen inspelen. In het mobiliteitsplan zoeken we antwoorden op heel wat vragen. Kunnen we met circulatiemaatregelen en een uitgebreide zone 30 de leefkwaliteit verhogen? Hoe zorgen we dat iedereen zich veilig kan verplaatsen, van
8 tot 88 jaar? Wat met de parkeerproblematiek? En welke oplossingen passen in de lopende ontwikkelingen, in Borsbeek en daarbuiten?

De opstart van het mobiliteitsplan werd de afgelopen maanden door de COVID-19-restricties en de steeds veranderende toestand op de proef gesteld. Maar dankzij enkele aanpassingen werden achter de schermen al verschillende processen in gang gezet, zodat we na de zomer samen met de Borsbekenaren een vliegende start kunnen nemen.

Tijdens de opmaak van het mobiliteitsplan staan we natuurlijk niet stil: aan de kerk kwam er al een voetgangerszone, ter hoogte van de gemeentelijke basisschool is er nu een schoolstraat en in de August Van Putlei een fietsstraat. 

Startevent voor alle Borsbekenaren

In het najaar willen we in het bijzijn van de inwoners van Borsbeek de aftrap geven voor het proces van het mobiliteitsplan. Dit event zou plaatsvinden op 13 oktober om 19.30 uur in de polyvalente zaal in Fort III. Als inwoner van Borsbeek heten we je er van harte welkom. Noteer deze avond dus alvast in je agenda! Inschrijven is niet verplicht, maar laat even weten of je komt via mobiliteit@borsbeek.be. Zo kunnen we inschatten hoeveel plaatsen we moeten voorzien.


Tijdens het event zal het uitvoerende projectteam (SUUNTA in samenwerking met Transport & Mobility Leuven en Mobiel 21) het procesverloop van het mobiliteitsplan toelichten en de reeds genomen stappen presenteren. Als inwoner krijg je ook de gelegenheid om je ervaringen en ideeën te delen. Hiervoor lanceren we op deze avond een online bevragingstool, die dan verder zal worden toegelicht. Deze innovatieve tool laat je toe om jouw routes door de gemeente te tekenen, hierop pijnpunten te identificeren en voorstellen voor verbetering te formuleren. Dit zal het projectteam en het lokaal bestuur Borsbeek een schat aan informatie opleveren. En natuurlijk voorzien we op deze avond ruimte voor vragen en om écht in gesprek te gaan rond mobiliteit.

Modal shift 50/50

Naast ons lokale mobiliteitsplan is ook het zogenaamde Routeplan 2030 voor de hele Vervoerregio Antwerpen volop in opmaak. Een belangrijk speerpunt daarin is de modal shift: een verschuiving van autogebruik naar meer duurzame vervoerswijzen zoals de fiets, trein, tram, enz. Concreet betekent dit dat tegen 2030 50 procent van alle verplaatsingen in de Antwerpse regio met de fiets of het openbaar vervoer zouden moeten gebeuren en nog maar 50 procent met de wagen. Om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van de noodzaak van deze modal shift, lanceerde burgerbeweging Ringland het burgerplatform Zorro*. Kijk op zorro.ringland.be en doe de Modal Selfie!

* Zorro is geen gemeentelijk initiatief, maar een initiatief van
Ringland

Datum van het bericht: dinsdag 19 oktober 2021
Nieuwsoverzicht