Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Samentuin Vinkeniersweg verhuist niet

donderdag 07 oktober 2021
De verhuis van de samentuin naar de site Tirolerhof gaat niet door omdat de PFOS waarde hier te hoog ligt voor landbouwgrond. Voor woongebied is er geen probleem. We nemen deze strenge beslissing omdat de gezondheid van de gebruikers voorop staat.

Naar aanleiding van de PFOS-berichten in de Antwerpse regio, besliste het Borsbeekse gemeentebestuur om bodemstalen te nemen in onze samentuinen.

In samentuin Cirkelhof is er geen probleem. Voor de samentuin aan de Vinkeniersweg werd een bodemstaal genomen in het bosje tussen de de Robianostraat en de toekomstige plek, nabij Tirolerhof. Door de afname van één bodemstaal, wilden we een eerste zicht krijgen op eventuele verhoogde PFOS-concentraties. Met een PFOS-concentratie van 4,80 µg/kgDS liggen de waarden duidelijk lager dan de 18 µg/kgDS die toegelaten is in een woonzone. Het betreft echter een samentuin. Bij de toetsing aan de normen in overeenstemming met het reëel gebruik (landbouw, type II), is de gemeten som PFOS concentratie (4,80 µg/kgDS) hoger dan de norm voor vrij gebruik (3,00 µg/kgDS) en hoger dan de bodemsaneringsnorm (3,80 µg/kgDS). Het perceel gebruiken als landbouwgrond wordt dus afgeraden.

Vanuit het voorzorgsprincipe beslisten we om de verhuis uit te stellen, tot we een duidelijk zicht hebben op de effectieve situatie. Er zal nu verder bodemonderzoek gebeuren, om de exacte waarden te kennen, de herkomst van de vervuiling en het bereik. Dit onderzoek zal nog een hele tijd duren. We blijven het opvolgen.

Vraag en antwoord

 • Wat is PFOS?
  • PFOS is een chemische stof om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Bovendien is PFOS bestand tegen hoge temperaturen. Het is één van de vele chemicaliën die tot de PFAS-familie behoort. Sinds 2009 wordt het gebruik van PFOS niet meer toegelaten binnen de EU omdat het bij lange blootstelling aan hoge concentraties schadelijk kan zijn voor het menselijk lichaam, voor dieren en voor het milieu. Op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling kan u meer info vinden over de PFAS problematiek in Vlaanderen
 • Wat is µg/kgDS?
  • ‘Microgram per kilogram droge stof’ geeft de concentratie weer in een bodemstaal. Dit bodemstaal wordt eerst gedroogd om een standaard resultaat te bekomen.
 • Waarom voerde de gemeente onderzoek naar PFOS op deze locatie?
  • Zodra de berichten over de PFOS in de media kwamen heeft de gemeente beslist om stalen te nemen in de samentuinen. Er werd immers gewaarschuwd voor het eten van eieren en groenten uit eigen tuin. Deze beslissing kwam er uit een voorzorgsprincipe, vermits deze samentuinen zich bevinden op gemeentelijke gronden. Het onderzoek werd eind augustus uitgevoerd en we ontvingen de resultaten hiervan in september.
 • Wat was het resultaat van dit onderzoek?
  • Voor de samentuin aan de Vinkeniersweg werd een bodemstaal genomen in het bosje tussen de De Robianostraat en de toekomstige plek, nabij Tirolerhof. Door de afname van één bodemstaal, wilden we een eerste zicht krijgen op eventuele verhoogde PFOS-concentraties. Met een PFOS-concentratie van 4,80 µg/kgDS liggen de waarden lager dan wat toegelaten is in woonzone, waardoor er geen saneringsplicht is. Het betreft echter een samentuin. Bij de toetsing aan de normen in overeenstemming met het reëel gebruik (landbouw, type II), is de gemeten som PFOS concentratie (4,80 µg/kgDS) hoger dan de norm voor vrij gebruik (3,00 µg/kgDS) en hoger dan de bodemsaneringsnorm (3,80 µg/kgDS). Het perceel gebruiken als landbouwgrond wordt dus afgeraden. Ook in de samentuin Cirkelhof, aan het geboortebos werd een staal geanalyseerd, deze waarde was lager dan de verschillende normen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende gemeten waarden en de toegepaste normen.
Parameter Som PFOS
eenheid µg/kgDS
Gemeten waarde Tirolerhof 4.80
Gemeten waarde Cirkelhof 1.00
Norm voor vrij gebruik van bodem 3.00
Bodemsaneringsnorm landbouwzone 3.80
Bodemsaneringsnorm woonzone 18
 • Er ging een samentuin komen, wat gaat er dan nu komen?
  • We beslisten om de verhuis van de samentuin uit te stellen, tot we een duidelijk zicht hebben op de effectieve situatie. Er zal nu verder bodemonderzoek gebeuren, om de exacte waarden te kennen, de herkomst van de vervuiling en het bereik. We vermoeden dat dit onderzoek nog een tijd kan duren en we kiezen tot dan voor de ‘no regret’-maatregel om de samentuin voorlopig niet te verhuizen naar Tirolerhof.
   We gaan in gesprek met de vrijwilligers van de samentuin, zodat we samen kunnen bekijken wat de consequenties zijn en eventuele alternatieve mogelijkheden. Tot dan zal deze zone dienst doen als groenzone.
 • Wat wil dit zeggen voor buurtbewoners?
  • Er werd één bodemstaal genomen, nabij Tirolerhof. Met een PFOS-concentratie van 4,80 µg/kgDS liggen de waarden lager dan wat toegelaten is in woonzone, waardoor er geen saneringsplicht is. Deze norm houdt rekening met spelende kinderen in de tuin en met de mogelijkheid van een moestuin (aangevuld met voeding uit de winkel).
  • Er zal nu verder bodemonderzoek gebeuren, om de exacte waarden te kennen, de herkomst van de vervuiling en het bereik. Wanneer we meer informatie ontvangen, zullen we deze ook delen.
 • Kan ik zelf ook een bodemonderzoek in mijn eigen tuin laten uitvoeren?
  • Dat kan. Op de website van OVAM kan u een lijst vinden van de erkende bodemsaneringsdeskundigen die deze onderzoeken kunnen uitvoeren. Deze onderzoeken zijn duur. Voor de analyse van een staal betaalt u enkele honderden euro’s, exclusief de staalname. Indien u zelf een onderzoek opstart, zal u zelf ook de kosten moeten dragen. Voor het bodemonderzoek dat op en rond het terrein aan Tirolerhof wordt opgestart, zal de gemeente de kosten dragen, zolang we de vervuiler niet hebben kunnen identificeren.
 • Wat is de oorzaak van de vervuiling?
  • Op basis van dit ene staal kunnen we de vervuiling niet aan een specifieke activiteit toewijzen. Er zullen nu eerst bijkomende stalen genomen worden.
 • Waar kan ik bijkomende informatie vinden?
Datum van het bericht: donderdag 07 oktober 2021
Nieuwsoverzicht