Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Aanplakking op de Begraafplaats

woensdag 13 oktober 2021
Begraafplaats
In oktober 2021 starten de gemeentelijke diensten met de grootschalige aanplakking van alle graven, al dan niet in concessie gegeven, waarvan de looptijd eindigt voor 31 december 2022. De aanplakking zal gedurende één jaar blijven hangen.

De nabestaanden en belanghebbenden hebben dus één jaar de tijd om te beslissen of ze alsnog een concessie aangaan of verlengen. Deze periode geeft ook de mogelijkheid om persoonlijke voorwerpen - zoals foto’s en bloemstukken - van het grafzerk te verwijderen indien gewenst. De bekendmakingsperiode start in oktober/november omdat dit een periode is waarin veel familieleden, verwanten en nabestaanden de begraafplaats bezoeken.

De nabestaanden van deze graven hebben tot 31 december 2022 de tijd om hun concessie te verlengen of te starten.

De aanplakking gebeurt volgens de wettelijke bepalingen aan de ingang van de begraafplaats alsook op elk betrokken graf of nis. Er zal een kleurencode gehanteerd worden voor de aanplakking aan het graf of nis.

  • blauwe sticker: concessie dient verlengd te worden binnen het komende jaar om verwijdering te vermijden
  • oranje sticker (eeuwigdurende concessie): concessie dient verlengd te worden door melding binnen het komende jaar om verwijdering te vermijden
  • groengele sticker: 10-jarige grafrust gewone lijn is afgelopen. Mits omzetkost, kan er tot concessie worden overgegaan om verwijdering te vermijden
  • grijze sticker: neem contact op met de dienst Burgerzaken, er dient iets besproken te worden ivm het graf
  • rode sticker:  graf is verwaarloosd en dient opgeknapt of hersteld te worden binnen het lopende jaar om verwijdering te vermijden

Let op!  Verlenging of omzetting naar concessie kan enkel wanneer het graf goed onderhouden is.

Wens je een rustplaats te verlengen of heb je een vraag betreffende een rustplaats? Vul het e-loket formulier “begraafplaats aanplakking” in op de gemeentelijke website. Als nabestaande in de toekomst schriftelijk op de hoogte gehouden worden van het vervallen van een rustplaats? Geef dan je naam en contactgegevens door via hetzelfde e-loketformulier.

Je dient geen actie te ondernemen wanneer je niet wenst te verlengen! Het graf valt dan vanaf 1 januari 2023 onder het beheer van het lokaal bestuur Borsbeek.

Meer info

Bijkomende informatie over de aanplakking

Invullen e-loket begraafplaats aanplakking

Datum van het bericht: woensdag 13 oktober 2021
Nieuwsoverzicht