Naar inhoud

Planning werken 2017

woensdag 21 december 2016
brief wegenwerken
Vanaf 9 januari tot en met het bouwverlof in juli zullen er werken worden uitgevoerd aan de nutsvoorzieningen in de Schanslaan en een deel van de Lucien Hendrickxlei. Met deze werken vernieuwen we de nutsleidingen om nadien de huisaansluitingen hierop aan te sluiten.

Omwille van de veiligheid, zeker voor fietsers en voetgangers, zal de Schanslaantijdens de werken éénrichtingsverkeer kennen in de rijrichting van de Lucien Hendrickxlei naar de Herentalsebaan.

 

Per fase worden de betrokken inwoners afzonderlijk door de aannemer van de werken verwittigd. Het is de bedoeling om zo min mogelijk hinder te veroorzaken en elke woning bereikbaar te houden.

Het doorgaand verkeer op de Boechoutsesteenweg, Lucien Hendrickxlei, de Robianostraat, Akkerdonckstraat en Jozef Reusensleizal hier soms hinder van ondervinden. De Akkerdonckstraat zal daarom ook gedeeltelijk parkeervrij gehouden worden om de doorstroming beter te laten verlopen.

Hieronder vindt u een voorlopige planning van de werken. Deze blijft onder voorbehoud van weersomstandigheden en onverwachte omgevingsfactoren.

 

Januari/februari: huisaansluitingen tussen L. Hendrickxlei  en Akkerdonkstraat.

                               aankoppeling hoofdleiding gas hoek L. Hendrickxlei – Schanslaan.

                               huisaansluitingen L. Hendrickxlei  (tijdens krokusverlof).

Februari/maart/ april: Aanleg leiding tussen Hulgenrodestraat en L.Janssensstraat.

April / mei:  huisaansluitingen + aankoppelingen tussen Hulgenrodestraat en L.Janssensstraat.

Mei / juni: Aanleg leiding van L. Janssensstraat tot Herentalsebaan.

Juni / Juli: huisaansluitingen + aankoppelingen tussen L. Janssensstraat en Herentalsebaan.

 

Als bovenstaande planning kan worden aangehouden, dan start de heraanleg van de Schanslaan   fase 1 (L. Hendrickxlei tot Hulgenrodestraat) na het bouwverlof van 2017.

Het archeologisch advies is hiervoor ook erg bepalend.

We houden u verder op de hoogte via de infoborden, Info Borsbeek, website en persmededelingen.

 

Bij problemen kan u de dienst grondgebiedszaken van onze gemeente contacteren  op  03.320.94.01 of via technischedienst@borsbeek.be. Ook de aannemer ter plaatse, de politie zone Minos en het Wijkkantoor Borsbeek blijven ter beschikking voor vragen.

 

 

 

Datum van het bericht: woensdag 21 december 2016
Nieuwsoverzicht