Naar inhoud

Verkoop afzuiginstallatie

donderdag 28 september 2017
afzuiginstallatie
Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot de publieke verkoop van een afzuiginstallatie voor schrijnwerkerijen. Het gaat hierbij om de installatie van Etablissements Thierion S.A. type ACS 200.

Voorwaarden

De verkoop van de installatie gebeurt:
• onderhands
• bij inschrijving onder gesloten omslag zonder opbod, ter attentie van:
  Gemeentebestuur Borsbeek Technische Dienst
  Openbare verkoop oktober 2017
  de Robianostraat 64
  2150 Borsbeek
• in de staat waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder een garantie van welke aard dan ook

De foto’s van de installatie die bij de bekendmaking worden gebruikt hebben als doel de potentiële koper een zo goed mogelijk beeld te geven van het aangeboden object. Bijkomende items die zichtbaar zijn op de foto maar niet in de titel van het lot vermeld staan, behoren NIET tot de koop van het vermelde artikel.
Alle gekochte items moeten op de vermelde locaties door de koper worden opgehaald onder toezicht van de verkoper. De koper staat echter volledig zelfstandig in voor het verslepen, naar boven of beneden halen en inladen van de gekochte goederen.
Verkochte goederen die niet afgehaald worden binnen de vooropgestelde termijn, worden zonder verdere kennisgeving opnieuw eigendom van de verkoper.

Tijdlijn

• Biedingen kunnen gedaan worden tot en met zondag 22 oktober 2017.
• Afhalen van het toestel kan tot en met woensdag 15 november 2017.

Datum van het bericht: donderdag 28 september 2017
Nieuwsoverzicht