Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

maandag 25 februari 2019
woon
Op 9 november 2018 kondigde de Vlaamse regering het Vlaams Woninghuurdecreet af. Of je nu huurder, verhuurder of kotstudent bent, alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten, vallen onder deze nieuwe regelgeving.

Let wel, deze is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting. Dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

 

 

Wat verandert er precies?

Het nieuwe decreet brengt een aantal wijzigingen en nieuwigheden met zich mee voor woninghuurcontracten.

We zetten ze even op een rijtje:

  • De verhuurder mag een waarborg van drie maanden huur vragen.
  • In tegenstelling tot de verhuurder, kan de huurder een huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daarbij moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen.
  • Na energiebesparende investeringen kunnen de partijen een herziening van de huurprijs overeenkomen.
  • Er is bepaald wie welke kosten en lasten moet betalen. Daarnaast is er een lijst opgesteld van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
     Zowel de huurder als de verhuurder zijn verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
  • De nieuwe eigenaar moet de bestaande huurovereenkomst respecteren.
     Duidelijke regeling omtrent de medehuur voor gehuwde en wettelijk samenwonende partners alsook voor feitelijke samenwoners.

Ook op het vlak van studentenhuurovereenkomsten bevat het decreet vernieuwingen. Informeer je dus goed voor je als verhuurder een huurcontract opstelt of als huurder een contract ondertekent.

 

Lokaal antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt

Discriminatie is een reëel probleem op de huurmarkt. Vooral mannen van niet-Belgische herkomst, alleenstaande moeders en mensen die een uitkering ontvangen, zijn vaak slachtoffer van discriminatie. De Vlaamse regering voert een actief beleid om de oorzaken aan te pakken. Hiervoor werkt ze samen met de lokale besturen. Voor Borsbeek bekijkt het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGEAN momenteel hoe dit concreet vorm kan krijgen. Zo komt er binnenkort een meldpunt waar iedereen die zich gediscrimineerd voelt of die getuige is van discriminatie gemakkelijk zal terechtkunnen. Wie nu al een melding wil doen, kan zich wenden tot de woonconsulent van de gemeente.

Meer info: 
03 320 94 03 | www.borsbeek.be/woonloket |
www.woninghuur.vlaanderen

 

 

Datum van het bericht: maandag 25 februari 2019
Nieuwsoverzicht