Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

HERAANLEG SCHANSLAAN

donderdag 06 juni 2019
ontwerp Schaanslaan
De werken aan de Schanslaan gaan van start op 11 juni 2019. De werken worden verdeeld in 3 verschillende fasen en zullen iets meer dan één jaar duren. De opdrachtgevers van dit project zijn het lokaal bestuur Borsbeek en Pidpa riolering.

Meest recente up-date

Algemeen

De vernieuwingsplannen voor de Schanslaan liggen klaar om uit te voeren. De werken zullen nu starten en ongeveer 1 jaar in beslag nemen. De oorspronkelijk aanleiding van dit vernieuwingsproject is het ontbreken van deftige fietspaden en de onaangepaste snelheid van veel automobilisten. 

Met de aanpassingen die zullen gebeuren wil het lokaal bestuur Borsbeek veiliger verkeer voor elke weggebruiker waarborgen. Er zal tegelijkertijd  gebruik gemaakt worden van de werken om een deel van de nutsvoorzieningen die onder de grond in de Schanslaan liggen te optimaliseren.

Verder worden de rioleringen ontdubbeld. Dit houdt in dat het regenwater en het afvalwater van elkaar worden gescheiden. Het onmiddellijke gevolg hiervan is een vereenvoudiging van het zuiveringsproces.

De Vlaamse Overheid en Provincie Antwerpen financieren via het Fietsfonds de afwerking van de fietspaden op de Schanslaan.

Tijdens de werken zullen er momenten zijn dat bepaalde nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water en internet niet beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van elke nutsmaatschappij om de inwoners tijdig op de hoogte te brengen van eventuele onderbreking van diensten.

Er zal tijdens elke fase worden aangegeven waar het huisvuil kan worden gegroepeerd voor ophaling. Tijdstip van ophaling blijft zoals in de afvalophaalkalender werd meegegeven.

Dit project loopt in samenwerking met verschillende partners: 
Pidpa riolering, DCA, BUUR, ARA, IGEAN, Vlaamse Overheid en de Provincie Antwerpen.

De onderstaande fases zijn steeds afhankelijk van de weersomstandigheden maar we zullen als lokaal bestuur Borsbeek steeds trachten om realistische updates te publiceren op deze website.

Overzicht van de verschillende fases:

FASE 1 

Start werken: 11 juni 2019

Tijdens deze fase zal het kruispunt van de Schanslaan met de L. Hendrickxlei volledig worden afgesloten. De Schanslaan zal worden afgezet tot aan de Vlasput. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk van en naar Boechout.
 
Gemotoriseerd verkeer
In beide richtingen zal er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. Tijdens deze periode zal het niet mogelijk zijn om via de L. Hendrickxlei toegang te hebben tot de Schanslaan. Plaatselijk verkeer zal via de Herentalsebaan toegang hebben tot de Schanslaan.  

Om de ingang tot de sportfaciliteiten in de Verlengde Schanslaan te garanderen zal de Heilige Geestweg in orde worden gebracht voor plaatselijk verkeer met tijdelijke verkeerslichten.
 
 
Fietsers en voetgangers
Ook fietsers zullen tijdens deze periode enkel via een omleiding hun traject kunnen verder zetten. Voetgangers kunnen naar alle waarschijnlijkheid door maar de ondergrond zal ook voor hen niet ideaal zijn.
 
 
Bus 243 van De Lijn
Volgende haltes zullen niet bediend worden:
  • Borsbeek: Schanslaan, Corluylei, Oude Haegevelde en in
  • Boechout: Spokenhofstraat, Capenberg

Er worden vervanghaltes voorzien in Borsbeek in de L. Janssenstraat

FASE 2

Start werken: najaar 2019

Het kruispunt van de Schanslaan en de L. Hendrickxlei wordt vrijgegeven. In de Schanslaan zullen de werken plaatsvinden tussen het kruispunt van de
L. Hendrickxlei tot aan de Hulgenrodestraat/Akkerdonckstraat. Er zal alles aan gedaan worden om de inwoners zoveel mogelijk toegang te geven tot de eigen oprit. Parkeren op straat zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Overdag, tijdens de werken, zal het onmogelijk zijn om met de wagen over de werf te rijden.
 
Gemotoriseerd verkeer
Inwoners van het einde van de Schanslaan kunnen niet vanuit de L. Hendrickxlei aan hun woning geraken. Inwoners van de Akkerdonkstraat, Vlasput en Zilverenhoek zullen geen toegang hebben via de Schanslaan.
 
Fietsers en voetgangers
Ook fietsers zullen tijdens deze periode enkel via een omleiding hun traject kunnen verder zetten. Voetgangers kunnen naar alle waarschijnlijkheid door maar de ondergrond zal ook voor hen niet ideaal zijn.
 

FASE 3

In de Schanslaan zullen de werken zich verplaatsen van de Hulgenrodestraat/Akkerdonckstraat tot aan de Herentalsebaan. Het deel van de Schanslaan dat deel uitmaakte van fase 2 zal nog niet volledig worden vrijgegeven. Er zal alles aan gedaan worden om de inwoners zoveel mogelijk toegang te geven tot de eigen oprit. Parkeren op straat zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Overdag, tijdens de werken, zal het onmogelijk zijn om met de wagen over de werf te rijden.
Tijdens fase 3 zal er eveneens een bufferbekken worden aangelegd. Het doel van het bufferbekken is overtollig regenwater opvangen. Men zal tevens van de gelegenheid gebruik maken om een trage weg aan te leggen tussen de Schanslaan en het geboortebos.
 
Gemotoriseerd verkeer
Inwoners van het begin van de Schanslaan (tegen de L. Hendrickxlei) zullen enkel via de L. Hendrickxlei bij hun woning geraken. Het deel van de Schanslaan dat deel uitmaakte van fase 2 is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
 
Fietsers en voetgangers
Ook fietsers zullen tijdens deze periode enkel via een omleiding hun traject kunnen verder zetten. Voetgangers kunnen naar alle waarschijnlijkheid door maar de ondergrond zal ook voor hen niet ideaal zijn.
 
 
Wil je graag op de hoogte blijven van de voortgang van de werken? Schrijf dan een e-mailadres naar communicatie@borsbeek.be
 
Contactgegevens van de aannemer DCA
info@dca.be
014 62 22 11 (noodnummer – steeds bereikbaar)
 
Contactgegevens van Pidpa riolering
riolering@pidpa.be
0800 90 300 (optie 5)
Informatie lokaal bestuur Borsbeek
www.borsbeek.be
 
Datum van het bericht: donderdag 06 juni 2019
Nieuwsoverzicht