Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Oproep voor kandidatuur als lid van de GECORO

donderdag 13 juni 2019
gecoro
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van het lokaal bestuur. De GECORO geeft adviezen n.a.v. een wettelijke procedure.

Op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief geeft de GECORO adviezen

Raadpleeg de samenstelling van de GECORO 2013-2018

De GECORO vergadert minimaal twee keer per jaar.

Samenstelling GECORO 2019-2024

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt elke 6 jaar samengesteld.  De werkingsperiode van deze adviescommissie valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad.

De leden van de GECORO zijn enerzijds deskundigen in de bebouwde (en onbebouwde) ruimte en anderzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente. Voor Borsbeek zijn volgende maatschappelijke geledingen uitgekozen: milieu- en natuurverenigingen, werkgevers, werknemers, handelaars en socio-culturele verenigingen.

Voor de maatschappelijke geledingen worden specifieke verenigingen en organisaties aangeschreven om een kandidaat (en plaatsvervanger) voor te dragen.

Eerste oproep deskundigen GECORO

In de zoektocht naar een geschikte deskundige en plaatsvervanger voor alle disciplines lanceren we een nieuwe oproep voor kandidaten in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Voor de periode 2019-2024 is de gemeente  op zoek naar gemotiveerde deskundigen nl. in de disciplines

  • Ruimtelijke planning
  • Ruimtelijke ordening
  • Mobiliteit
  • Architectuur
  • Milieu
  • Natuur en landschap

Voor ieder lid is er ook een plaatsvervanger nodig.

Profiel van de kandidaten:

  • Professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie, ...
  • Voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen.
  • Onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek , maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn.
  • Heeft voeling met wat er in Borsbeek en de regio rond Antwerpen leeft inzake ruimtelijk beleid.

De gemeente doet een warme oproep naar vrouwen om hun kandidatuur te stellen en zo een evenwichtig vrouw/man evenwicht na te streven.

Ben jij die geschikte deskundige?

Stuur dan je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst omgeving of mail naar omgeving@borsbeek.be

Naast een duidelijke motivering en cv vermeld je ‘kandidatuur GECORO’ in je brief. Indienen kan nog tot en met zondag 14 juli 2019.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 03 / 320 94 15 of via omgeving@borsbeek.be

 

Datum van het bericht: donderdag 13 juni 2019
Nieuwsoverzicht