Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Corona-gerelateerd (ver)huurproblemen

vrijdag 15 mei 2020
corona huurgeschillen
Private huurders en verhuurders van een woning die problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis kunnen aan de Vlaamse Ombudsdienst vragen tussen hen te bemiddelen. Dit is een uitzonderlijke en tijdelijke extra bevoegdheid van de ombudsman in het kader van de coronacrisis.

De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Dit wil zeggen dat hij niet opkomt voor de belangen van de huurder of de verhuurder maar met beide partijen samen tot een oplossing wil komen, dit door rekening te houden met de rechten en belangen van beide partijen. De ombudsman is ook geen rechter, hij zal en kan dan ook niets opleggen aan beide partijen. Zij komen samen vrijwillig tot een akkoord of niet.

Wat houdt de bemiddeling door de ombudsman in?

De ombudsman werkt op basis van de informatie die huurder en/of verhuurder hem meedelen. Er wordt geen informatie opgevraagd bij andere instanties. Op basis van die gegevens zal de ombudsman inschatten of een bemiddeling zinvol is. Is dat niet het geval, zal hij gericht doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen.

Als een bemiddeling wordt gestart zal een onderzoeker van de ombudsdienst de huurder en de verhuurder contacteren en gedurende drie weken met beide partijen overleggen om zo tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als dat lukt, zal de ombudsman dat akkoord duidelijk op papier zetten. Als er geen overeenstemming is, zal de ombudsman aan huurder en verhuurder een kort verslag bezorgen van de poging tot bemiddeling. Daarin maakt de ombudsman duidelijk of en in welke mate beide partijen zich geëngageerd hebben om tot een akkoord te komen en formuleert hij eventueel aanbevelingen naar de partijen.

 Wanneer kan je een beroep doen op bemiddeling door de Ombudsdienst?

  • Het moet gaan om een probleem dat verband houdt met (ver)huur
    bv. betalingsproblemen, (dringende) herstellingen, problemen bij de start of het einde van een huurcontract, verhuisproblemen…
  • Het (ver)huurprobleem moet veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
  • De huurder moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in het gehuurde goed
  • Het goed dat verhuurd wordt moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
  • Huurder of verhuurder heeft zelf al een eerste poging ondernomen om onderling tot een oplossing te komen.

Hoe contacteer je de ombudsman?

Je contacteert de ombudsman voor 1 oktober 2020. Dit kan door e-mail te sturen naar info@vlaamseombudsdienst.be of te bellen naar 1700. Voor meer informatie kan u altijd een kijkje nemen op de site van de Vlaamse Ombudsdienst: http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/index.html.

Datum van het bericht: vrijdag 15 mei 2020
Nieuwsoverzicht