Naar inhoud

OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad bestuurt het OCMW en is samengesteld uit negen leden (waaronder de voorzitter), die verkozen worden door de gemeenteraadsleden voor een periode van zes jaar. De raad komt in principe de eerste dinsdag van de maand samen om 20 uur. De vergaderingen vinden plaats in de zetel van het OCMW en worden, conform de gemeenteraad, gehouden met open deuren. Voor alle hulpaanvragen en alle persoonlijke aangelegenheden wordt er vergaderd achter gesloten deuren.