Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Premies en tegemoetkomingen

Subsidies - Ondersteuning van startende handelszaken
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Subsidies - Toegankelijkheidspremie de ondersteuning van startende handelszaken
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019

Premiezoeker

rechtenverkenner

1. Federale premies:

2. Provinciale premies:

3. Vlaamse premies

4. Gemeentelijke premie

 • Dakisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Condensatieketel

5. Premies uitgekeerd door de netbeheerders

 

Op welke premies heb ik recht?

Premiezoeker

www.premiezoeker.be
Deze website wil je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning.

De premiezoeker bundelt een zeer brede waaier aan premies en beschikbare belastingvoordelen.
Van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen over renovatiepremies en premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners tot premies voor de aanleg van een groendak ... .

Via deze website kan je lijsten van beschikbare premies aan jezelf laten mailen zodat je rustig de voorwaarden kan nalezen, het aanvraagformulier kan invullen of je aannemer kan laten weten welke attesten hij je moet bezorgen.

De premiezoeker kan bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor jou.

Voor veel premies is het nu ook mogelijk om onmiddellijk een aanvraag in te dienen.
Het vergt slechts 3 eenvoudige stappen om een premie aan te vragen.
Tijdens de 1ste stap gaat de premiezoeker na welke premies er voorhanden zijn in je gemeente.
In stap 2 wordt dan nagegaan op welke van deze premies jij aanspraak kan maken, waarna in stap 3 de eigenlijke aanvraag van de premie gebeurt.

Rechtenverkenner: Nagaan van je sociale rechten

www.rechtenverkenner.be


De rechtenverkenner geeft een online overzicht van je sociale rechten:

 • Premies en andere voordelen op het vlak van onder meer wonen, welzijn, energie ...
 • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden ...
 • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Woongerelateerde premies op 5 niveaus:

1. Federale premies

Bepaalde uitgaven voor je woning geven recht op een tegemoetkoming.
Om van deze vermindering te kunnen genieten, moeten de werken voldoen aan bepaalde criteria en uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

 • BTW-vermindering van 6% bij renovatiewerken

Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je woning (ouder dan 10 jaar) laat uitvoeren, kan dat tegen 6% btw in plaats van 21%.  Deze fiscale voordelige maatregel geldt voor renovatie-en herstellingswerken van een privéwoning en niet na afbraak en wederopbouw van een woning. Hier bestaat sinds 2019 onder bepaalde voorwaarden de sloop-en herbouwpremie van de Vlaamse overheid voor.

Meer informatie over het vermindert Btw-tarief van 6% en de sloop-en herbouwpremie vind je op volgende link: hier

 • Tussenkomst stookoliefonds

De VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Voor meer informatie kan je terecht bij je OCMW op op de volgende website www.verwarmingsfonds.be 

2. Provinciale premies:

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent en als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals u verplaatsen, eten bereiden, uzelf verzorgen en aankleden...

Meer informatie omtrent de voorwaarden en de aanvraag vind je terug op volgende link.

 • Individueel advies voor toegankelijkheid woning

Mensen met een handicap en oudere mensen laten zich best goed adviseren bij het aanpassen van hun woonomgeving. Naargelang de aard van de vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst het provinciebestuur door naar gespecialiseerde diensten die thuis zijn in het individueel woningadvies. De provincie Antwerpen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Toegankelijkheidsbureau en met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing. De provincie Antwerpen komt tegemoet voor de betaling van de advieskosten. Je kan dit advies rechtstreeks via de website van de provincie.

3. Vlaamse premies

 • Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt eigenaars die een woning van 30jaar of ouder willen renoveren. De renovatiepremie geeft je de kans om de kwaliteit van je woning aanzienlijk te verbeteren. Op de site van Wonen Vlaanderen vind je de toelichtingsbrochure en het aanvraagformulier 

De aanvraagformulieren dienen verstuurd te worden naar:

Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen

email: wonen.antwerpen@vlaanderen.be

 • De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Als je je woning wil aanpassen aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid (65+) kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen.

Meer informatie omtrent de voorwaarden en de aanvraag vind je terug op volgende link

De aanvraagformulieren dienen verstuurd te worden naar:

Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen

email: wonen.antwerpen@vlaanderen.be

 • De Vlaamse huursubsidie

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan je de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • Gratis verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van onvrijwillige werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest. Ook zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming.

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • Verminderde onroerende voorheffing en vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.

Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor personen met een handicap ook al ben je huurder en geen eigenaar van de woning
Lees hier meer over de verminderde voorheffing als u eigenaar of huurder van een woning bent met 2 of meer kinderen die op 1 januari van het betrokken jaar gedomicilieerd zijn op dat adres en kinderbijslaggerechtigd zijn

4. Gemeentelijke premie

Het gemeentebestuur Borsbeek hanteert een aantal subsidiereglementen die de bedoeling hebben om milieuvriendelijke maatregelen en ingrepen door de inwoners van de gemeente te simuleren. Deze subsidiereglementen hebben betrekking op het energiegebruik.

Volgende premies kan je bij de gemeente Borsbeek aanvragen:

Lees hier het subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen.

De aanvraagformulieren dienen ingediend te worden bij:
dienst omgeving, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek of  e-mail: omgeving@borsbeek.be

Meer informatie?


Voor vragen kan je steeds terecht op de gemeente bij het woonloket
Tel. 03 320 94 00  of e-mail: info@borsbeek.be

De aanvraagformulieren dienen ingediend te worden bij:
milieudienst
de Robianostraat 64, Borsbeek
Tel. 03 320 94 02  of  e-mail: milieu@borsbeek.be

5. Premies uitgekeerd door de netbeheerders

www.fluvius.be

 • Premies isolatie, ventilatie, verwarming en warm water

Premies Fluvius

Premies Fluvius (via aannemer)  Vanaf 1 januari 2021                      
   
Dakisolatie of zoldervloerisolatie
 • 4€/m²
 • R-waarde ≥ 4,50m² K/W
Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde
 • 30€/m2
 • Rd-waarde minstens 3 m2K/W
Na-isolatie buitenmuren via buitenzuide + asbestverwijdering 
 • 38€/m2
 • Rd-waarde minstens 3 m2K/W
 • verwijderen en afvoer asbest volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk
Na-isolatiespouwmuur 
 • 5€/m2
 • Spouw minsten 5cm
Na-isolatie buitenmuur via binnenzijde
 • 15€/m2
 • Rd-waarde minstens 2 m2K/W
Na-isolatie vloer of kelder
 • 6€/m2
 • Rd-waarde minstens 2 m2K/W
Hoogrendementsbeglazing 
 • 16€/m2
 • U-waarde van maximaal 1.0 W/m2K
Warmtepomp
 • Maximaal 1 keer om de 10 jaar aan te vragen
 • Warmtepomp heeft een Europees productlabel
  (min. A++ bij geothermisch, min. A+ bij de andere types)
 • Geothermisch: 4000 euro
 • Lucht-water: 1500 euro
 • Hybride lucht-water: 800 euro
 • Lucht-Lucht warmtepomp: 300 euro
Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming)
 • 550 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 40% van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro/wooneenheid als een aannemer plaatst
Warmtepompboiler
 • Per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro
Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Maximaal 1500 euro en maximaal 40% an de factuur: eerste 4kWp: 300 euro per kWp, 4 tot 6 kWp: 150 per kWp

Premies volgens energieprestatiepeil (E-peil) *

Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van je woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van je nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning vanaf 2020 de E-peil 35 niet overschrijden. Vanaf 2021 bedraagt het maximaal E-peil voor een woongelegenheid 30.

Op basis van het behaalde E-peil, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde premies of verminderingen. Neem voor meer info zeker een kijkje op de site van de Vlaamse Overheid.

 • Premies voor beschermde afnemers

Opgelet, alle premies en maxima liggen 20% hoger voor beschermde afnemers. Nagaan of je een beschermde afnemer bent kan via volgende link

De kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine blijft bestaan. Je moet de kortingsbon aanvragen vóór de aankoop van het toestel. De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Je kunt slechts 1 kortingsbon per aangekocht toestel gebruiken. De kortingsbon kan wel worden gecombineerd met ecocheques, als de handelaar de kortingsbonnen én ecocheques aanvaardt. Er worden maximaal 2 kortingsbonnen per jaar toegekend per gezin op hetzelfde adres.

De kortingsbon geldt enkel voor de aankoop van een: 1) nieuwe wasmachine met het label A, A+, A++ of A +++ 2) nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het label A+, A++ of A+++. De kortingsbon geldt niet voor diepvriezers, droogkasten of andere elektrische toestellen.

De kortingsbon is geldig tot het einde van het jaar van de aanvraag. Een kortingsbon die u in 2019 aanvroeg, was dus geldig tot eind 2019. Een kortingsbon die u in 2020 aanvraagt, is geldig tot en met 31 december 2020 enz.

Gebonden aan voorwaarden

Om recht te hebben op een premie of lening moeten je meestal aan enkele voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben te maken met het belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken … . Aan elke premie zijn andere voorwaarden verbonden. Ook de hoogte van het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo is er bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen premies die beschikbaar zijn voor bestaande woningen (renovatie) en premies voor nieuwbouwwoningen. Voorwaarden rond de toekenning en de aanvraag zijn ook afhankelijk van de persoon van de aanvrager: eigenaar, eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder, huurder, beschermde afnemer, school, vereniging, instelling … .