Naar inhoud

Subsidies jeugd

De jeugddienst schrijft gemeentelijke subsidiereglementen voor de jeugd en het jeugdwerk en zorgt voor de toepassing ervan.

Volgende subsidies zijn in onze gemeente van toepassing:

  • werkingsubsidie jeugdbewegingen
  • werkingsubsidie jeugdhuizen
  • kadervormingsubsidies
  • stimulanssubsidie (nieuwe initiatieven)
  • tentsubsidie
  • subsidie voor renovatie van jeugdlokalen

 Meer uitleg over de subsidies of het subsidiereglement kan je bekomen bij de jeugddienst.