Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 432 00 20
e-mail

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Belastingen & retributies

Hieronder kan je de belastingsreglementen van onze gemeente downloaden.

Retributies - Uitvoeren van werken voor derden op het openbaar
domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de
omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
Datum waarop het werd aangenomen: 1 september 2017
Inwerkingtreding:  1 oktober 2017

Belastingen - Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare
woningen
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Inwerkingtreding:  aanslagjaren 2018 & 2019

Belastingen - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Datum waarop het werd aangenomen:
 11 september 2017
Inwerkingtreding:  aanslagjaren 2018 & 2019

Retributie - inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 1 oktober 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributies - ambulante handel buiten de markt
Datum waarop het werd aangenomen: 26 juni 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  3 juli 2017

Opcentiemen van Vlaamse Verkrottingsheffing 
Datum waarop het werd aangenomen: 20 maart 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 28 maart 2017

Belasting op vergunningsplichtige handelingen
Datum waarop het werd aangenomen: 20 februari 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 09 maart 2017

Reglement ambulante handel buiten de markt
Datum waarop het werd aangenomen: 20 februari 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 09 maart 2017

Retributie - Reglement ambulante handel buiten de markt 
Datum waarop het werd aangenomen: 20 maart 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 03 juli 2017

Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 19 december 2016
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 02 januari 2017

Belastingen - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting
Datum waarop het werd aangenomen: 19 december 2016
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 02 januari 2017

Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Datum waarop het werd aangenomen: 21 november 2016
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 november 2016 

Belasting op de afgifte van administratieve stukken
Datum waarop het werd aangenomen: 21 november 2016

Retributie voor het verzenden van aanmaningen, laatste berichten en
aangetekende zendingen

Retributie voor sommige tussenkomsten van de brandweerdienst ten laste
van natuurlijke rechtspersonen

Retributiereglement voor de gemeentelijke bibliotheek