Naar inhoud

Praktisch

Sociaal Huis

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 366 48 01
ocmw@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur 18 - 20 uur
Dinsdag 9 - 12 uur  
Woensdag 9 - 12 uur  
Donderdag 9 - 12 uur  
Vrijdag 9 - 12 uur  

Sociale dienst

Informatie, doorverwijzing en psycho - sociale begeleiding

Bij het OCMW vind je steeds een luisterend oor en zal men trachten een oplossing te zoeken voor al je vragen en problemen. We hebben een goed zicht op de ruime waaier aan hulpverleningsmogelijkheden in de regio, en kunnen je – indien nodig – doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde hulpverlening. Het moet dus zeker niet altijd gaan om een financiële vraag; heb je meer uitleg nodig over een bepaald onderwerp, heb je moeilijkheden met het invullen van bepaalde documenten, weet je niet goed bij welke dienst je moet zijn met je vragen, … onze medewerkers staan steeds tot je beschikking.

Financiële hulp

Uiteraard kan het OCMW je helpen bij financiële moeilijkheden:

leefloon

Wie over onvoldoende inkomsten beschikt, heeft recht op een financiële uitkering (leefloon). Ook jongeren (-25 jaar) die zelf geen inkomen hebben en niet kunnen rekenen op financiële steun van hun ouders, hebben recht op een leefloon om hun studies tot een goed einde te kunnen brengen.

voorschotten

Op sociale uitkeringen: als de uitbetaling van je kindervergoeding, pensioen, werkloosheidsvergoeding of andere op zich laat wachten kan je bij het OCMW een voorschot aanvragen.

tussenkomst in huur of verlenen van een huurwaarborg

Als je geen huurwaarborg kan betalen en als je ook via je financiële instelling geen waarborg kan krijgen, dan kan het OCMW zich garant stellen voor de huurder.

tussenkomst in diverse rekeningen, medische hulp, andere

Het OCMW kan tussenkomen in diverse rekeningen, medische hulp en andere zaken.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers

Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers biedt materiële opvang aan asielzoekers gedurende de loop van hun asielprocedure.