Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Sociaal Huis

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 366 48 01
ocmw@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur 18 - 20 uur
Dinsdag 9 - 12 uur  
Woensdag 9 - 12 uur  
Donderdag 9 - 12 uur  
Vrijdag 9 - 12 uur  

Op afspraak in de namiddag.

Andere OCMW-diensten

Sociaal verhuurkantoor

Het OCMW van Borsbeek is aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor. Het SVK huurt woningen van private eigenaars en verhuurt ze verder aan mensen met een laag inkomen. Op deze manier kunnen ook mensen met een laag inkomen beschikken over een kwaliteitsvolle woning.

Arbeidstrajectbegeleiding

Werk hebben is een belangrijke stap voor een geslaagde (re)integratie in de maatschappij. Het OCMW heeft de mogelijkheid om actief aan tewerkstelling te werken. Voor wie leefloon geniet kan het OCMW zelfs als werkgever optreden. De dienst arbeidstrajectbegeleiding werkt aan opleiding, werkervaring en arbeidsbemiddeling voor gemotiveerde werkzoekende OCMW-cliënten.

Hulp bij energiebesparing

- Stookoliepremie: Sinds 2005 biedt de overheid een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. De premie is bedoeld voor mensen met een OMNIO-statuut of een laag inkomen.

- Sociaal tarief voor gas- en elektriciteit: misschien kom je wel in aanmerking voor een sociaal tarief.

Energiefonds

Na een sociaal en financieel onderzoek kan het OCMW helpen bij het betalen van energiefacturen.

Installatiepremie

Het OCMW kan een installatiepremie toekennen aan een dakloze die een definitieve verblijfplaats gevonden heeft. Deze premie kan gebruikt worden om zich te installeren, de nieuwe woning in te richten, huisraad aan te kopen,…

Budgetbeheer- en begeleiding

Heb je schulden of kan je je inkomsten niet beheren? Misschien biedt de dienst budgetbeheer- en begeleiding wel uitkomst.

Budgetbeheer betekent dat het OCMW alle inkomsten beheert, en dat de cliënt een ‘leefgeld’ krijgt. Het OCMW doet alle nodige betalingen. We onderhandelen met schuldeisers, maken afspraken over afbetalingen en bemiddelen over kwijtschelding van intresten en onkosten.

De dienst budgetbegeleiding geeft advies en bemiddelt met schuldeisers. De betalingen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Bij een collectieve schuldenregeling zorgt een erkend schuldbemiddelaar – na aanstelling door de arbeidsrechtbank - voor de afbetaling van je schulden.

Samen met enkele andere OCMW’s werkt het OCMW van Borsbeek mee aan een preventieproject ivm schulden gericht op jongeren.

Schuldhulpverlening

Naast budgetbeheer- en begeleiding wordt er voorbereidend werk verricht voor het aanvragen van een collectieve schuldenregeling en in sommige gevallen een aanstelling als bemiddelaar.

Preventie

Ook preventie is één van de taken van een OCMW. Preventie zoekt naar de dieperliggende oorzaken van problemen. Op die manier wordt getracht te voorkomen dat mensen in de kansarmoede terecht komen.

Er wordt gewerkt op basis van projecten. Zo zijn er projecten rond het voorkomen van schulden, voeding, gezondheid, besparen op energiekosten, informeren over armoede...

Eén van deze preventie-initiatieven is 'Buitenspel', een inleefspel over budgetbeheer en schulden voor leerlingen van het 5de en 6de middelbaar. Deze kruipen een namiddag in de rol van verschillende families die in armoede of rijkdom leven. Met dit preventieproject hoopt het OCMW deze jonge mensen op een leuke, niet-schoolse manier prijsbewust te maken, te leren omgaan met geld en wegwijs te maken in de complexe wereld van inkomstenbeheer en schulden.

Plaatselijk agent van de Vlaamse Zorgkas

Het OCMW treedt ook op als plaatselijk agent van de Vlaamse zorgkas. De aansluiting is verplicht voor elke persoon ouder dan 25 jaar. Om een tussenkomst van de zorgverzekering te bekomen moet men zwaar zorgbehoevend zijn.

Kinderopvang

In samenwerking met de dienst Kinderopvang vzw, kunnen wij voor opvang zorgen voor je kinderen. Het gaat hier om onthaalouders die de kindjes in een huiselijke sfeer verzorgen en veel aandacht besteden aan hun motorische ontwikkeling.

Je  kan bij de verantwoordelijke terecht elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 10.30 uur.

Sociaal cultureel participatiefonds

Wie het financieel moeilijk heeft, kan via het sociaal cultureel participatiefonds steun krijgen voor bepaalde activiteiten. Ook de strijd tegen kinderarmoede verloopt via dit fonds. Bepaalde kosten voor de kinderen worden via deze weg betaald.

Voedselbank

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen, Alimen’T en de Restos du Coeur. De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.