Naar inhoud

Pensioenaanvraag

Wat?

Een rustpensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt bij je op pensioenstelling. Een rustpensioen moet je zelf aanvragen indien je voor je 65ste op pensioen wenst te gaan.

Voor wie?

Voor alle mensen die gewerkt hebben als loontrekkende en/of zelfstandige in binnen- of buitenland.

Voorwaarden?

Vanaf 2016 moet men 62 jaar zijn en 40 jaren loopbaan hebben om met vervroegd pensioen te gaan. Tussen 2016 en 2019 worden de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan geleidelijk verhoogd op de volgende manier:

Datum

             Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde (*)

Uitzonderingen lange loopbanen

2016

62 jaar

40 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2017

62,5 jaar

41 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2018

63 jaar

41 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2019

63 jaar

42 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Hoe aanvragen?


Als je je pensioen vervroegd aanvraagt, mag je dat doen vanaf ten vroegste één jaar en laatste één maand voor je met pensioen wil gaan. Stel bijvoorbeeld dat je op pensioen wil gaan op 1 januari 2018, dan kan je je pensioen ten vroegste op 1 januari 2017 en ten laatste op 30 november 2017 aanvragen. Je kan je aanvraag indienen:

  • bij de Rijksdienst voor Pensioenen, hetzij bij het Centraal Bestuur, hetzij in het kantoor in Antwerpen, hetzij online via de website www.pensioenaanvraag.be of
  • bij het gemeentebestuur en dit enkel op afspraak

Om je pensioen aan te vragen, heb je je (elektronische) identiteitskaart nodig.

Afhandeling?


Bij je aanvraag ontvang je een bewijs van aanvraag. Voor de ontbrekende tijdspannes ontvang je een inlichtingenformulier voor bijkomende informatie. Vanaf het moment dat je dossier is afgerond krijg je, ter kennisgeving, het berekende pensioenbedrag.