Naar inhoud

Praktisch

Ruimtelijke ordening

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 13
e-mail

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat drie delen:

 

  • een informatief deel: bestaande ruimtelijke structuur en prognoses;
    Het informatief deel bevat informatieve elementen zoals de bestaande ruimtelijke structuur, de resultaten van het gevoerde onderzoek, de gehanteerde prognoses,... Dit deel heeft geen enkele juridische draagwijdte.

 

  • een richtinggevend deel: visie, principes en gewenste ruimtelijke structuur;
    In het richtinggevend deel zijn de gewenste ruimtelijk structuur en de gedetailleerde maatregelen die deze mee zouden moeten realiseren van belang. Richtinggevende bepalingen dienen als toetskader waarbinnen de overheid over bepaalde projecten een beslissing dient te nemen. Afwijking ervan is in een aantal situaties mogelijk mits uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing.

 

  • een bindend deel: beleidsmaatregelen.
    Het bindend deel bestaat uit ruimtelijke kernbeslissingen en flankerende maatregelen. De ruimtelijke kernbeslissingen zijn de bepalingen die de gemeente en de instellingen die onder de gemeente ressorteren formeel dient na te leven; zij worden expliciet als bindende beslissingen genomen. Het planningsdecreet voorziet dat van het bindend gedeelte niet kan worden afgeweken; het kan alleen worden gewijzigd door dezelfde zware procedure te doorlopen die ook bij de goedkeuring ervan van tel is (adviezen, openbaar onderzoek).