Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Nuttige contactgegevens

Gemeente:

Dienst burgerzaken (Bevolking/Vreemdelingen
/Burgerlijke stand):

tel. 03 320 94 00 e-mail: burgerzaken@borsbeek.be
Dienst onthaal: tel. 03 320 94 00 e-mail: info@borsbeek.be
Technische dienst: tel. 03 320 94 00 e-mail: grondgebiedzaken@borsbeek.be
Milieudienst: tel. 03 320 94 00 e-mail: omgeving@borsbeek.be
Dienst ruimtelijke ordening: tel. 03 320 94 00 e-mail: omgeving@borsbeek.be
Huisvestingsdienst: tel. 03 320 94 00 e-mail: huisvesting@borsbeek.be
Dienst financiën: tel. 03 320 94 16 e-mail: financien@borsbeek.be
Secretariaat:  tel. 03 320 94 00 e-mail: secretariaat@borsbeek.be
Personeelsdienst: tel. 03 320 94 00 e-mail: personeel@borsbeek.be
Communicatiedienst: tel. 03 320 94 00 e-mail: communicatie@borsbeek.be

Vrije Tijd en Welzijn (jeugd, cultuur,
sport, senioren, evenementen,
wijkwerking, mondiaal beleid 
): 

tel. 03 320 94 00 e-mail: vrijetijd@borsbeek.be
Welzijn ((kinder)armoede, welzijn en gezondheid): 03 366 48 01 e-mail: welzijn@borsbeek.be
Bibliotheek tel. 03 322 01 76 e-mail: bibliotheek@borsbeek.be
Algemeen directeur: tel. 03 320 94 00 e-mail: secretaris@borsbeek.be
     

Andere contactgegevens:

Politiekantoor Borsbeek:   tel. 03 321 17 00 e-mail: wijk.borsbeek@politieminos.be
Politie minos Mortsel: tel. 03 451 98 88 e-mail: zonaal.onthaal@politieminos.be
Brandweer Borsbeek: tel. 03 321 33 23 e-mail: borsbeek@brandweer.zonerand.be
Bibliotheek Borsbeek: tel. 03 322 01 76 e-mail: bibliotheek@borsbeek.be
OCMW Borsbeek:  tel. 03 366 48 01

e-mail: ocmw@borsbeek.be

Kinderopvang FERM:  tel. 03 309 41 07 e-mail:bko.borsbeek@samenferm.be
Kunstschool Academia: tel. 03 321 22 66 e-mail: academia@borsbeek.be
Basisschool De Klinker: tel. 03 321 20 21 e-mail: de.klinker@borsbeek.be
Sint-Jozefsinstituut lager: tel. 03 322 53 54 e-mail: directie@sji-basisschool.be
Sint-Jozefsinstituut middelbaar: tel. 03 321 53 51 e-mail: info@sji-borsbeek.be