Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Evenementen en Feest!

Wijkwerking

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
vrijetijd@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Reglement voor de betoelaging van wijk- & straatfeesten

Van plan om een wijk- of straatfeest in te richten?

Vraag een gemeentelijke toelage aan!

Vanaf nu kan elk Borsbeeks wijk- of straatcomité een financiële ondersteuning krijgen voor de organisatie van een wijk- of straatfeest. De toelage heeft tot doel de basisorganisatiekosten te helpen dragen.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt 100 euro.

Een wijk- of straatcomité kan jaarlijks voor maximum 2 activiteiten een toelage ontvangen (dus maximum 200 euro per jaar per comité).

Zijn er voorwaarden aan verbonden?

  • De aanvraag tot het bekomen van de toelating wordt minstens 2 maanden en maximum 6 maanden voor de activiteit ingediend, samen met de evenementenaanvraag.
  • Alle bewoners van de wijk of straat ontvangen een uitnodiging met daarin een duidelijke omschrijving van het evenement.
  • Alle promotie moet vermelden: “Met de steun van + logo gemeente Borsbeek”
  • Na afloop bezorgt het wijk- of straatcomité binnen 3 maanden een verslag met een beschrijving van het verloop van de activiteit, het aantal deelnemers en het bewijs dat minstens 100 euro kosten werden gemaakt aan de hand van betaalbewijzen.

 Uitzonderingen

Voor initiatieven in het kader van de jaarlijkse “Lentepoets” en “Burendag” wordt geen toelage uitgekeerd omdat de gemeente hiervoor een specifieke ondersteuning aanbiedt.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je hier terug.

Of doe je aanvraag online via aanvraag.

E-loket