Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

RUP Koude Beekvallei

afbakeningRUP

Waarom de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan? 

Het gemeentebestuur wenst met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan de vallei van de Koude Beek haar open ruimte kwaliteiten verder te koesteren.

Planologisch wordt het RUP opgemaakt om het bouwvrije karakter van het open ruimte gebied tussen het dorp en het Fort 3 te verzekeren. De gemeente wenst de grondgebonden functies in het gebied te behouden, maar wenst de bestemming zodanig te verfijnen dat recreatief medegebruik, natuur en landbouw evenwaardig naast elkaar voorkomen. Het open ruimte gebied van de Koude Beekvallei is een bijzonder landelijk gebied en wordt ervaren als de ‘groene long’ van Borsbeek.

In het voorliggende RUP is een toekomstvisie uitgewerkt voor de Koude Beekvallei en dit gebaseerd op de doelstellingen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om de zone in te richten als een landschapspark met mogelijkheden voor recreatie.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft in de zitting van 22 februari 2016 het gemeentelijk RUP Koude Beekvallei definitief vastgesteld.

Alle plannen kunnen worden geraadpleegd op de website van digitaal stedenbouwkundige informatie van het departement Omgeving of hieronder bij downloads.