Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Online inzageloket

Publicaties

Online inzageloket

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. 

Via het inzageloket zijn volgende stukken 24/7 raadpleegbaar: inplantingsplan, beschrijvende nota, foto's, architecturale plannen met watermerk etc.

Naast het digitaal inkijken van het volledige dossier, begeleidt het Inzageloket je als burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij de gemeente blijft uiteraard bestaan. Wenst u meer informatie omtrent een bepaalde lopend openbaar onderzoek, dan kan u nog steeds op afspraak terecht bij de dienst omgeving op het gemeentehuis. Vermeld bij het inplannen van uw afspraak steeds het referentienummer (OMV-nummer) van de omgevingsaanvraag.

Publicaties

OMV2024025 – Jan Goovaersstraat 56 – afdeling 1 sectie B perceelnummer 42/2 H4 – Het uitvoeren van gevelwerken
Bekendmaking: 13 mei 2024

OMV2024023 - Het Leike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Schanslaan 21, 23 en 25, afdeling 1 sectie B perceelnummers 90Y, 90B2, 90W, 90X, 90Z, 90L, 90R, 90A2, 90M, 90S, 90T, 90N, 90P, 90G, 90H, 90V en 90K – Plaatsing van publiciteitsinrichting
Bekendmaking: 13 mei 2024

OMV2024020 – Vremdervoetpad 107 – afdeling 1 sectie B perceelnummers 78/2G en 78/2K – Verbouwen van een woning
Bekendmaking: 13 mei 2024

OMV2024013 – Sprinkhaanstraat 15 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 81Y2 – Verbouwen van een woning
Bekendmaking: 13 mei 2024

OMV2024024 - August Van Putlei 117 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 83A2 - renoveren en isoleren van een schuin en plat dak van een rijwoning – goedkeuring
Bekendmaking: 13 mei 2024

OMV2024010 - August Van Putlei 116 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 90B9 - verbouwen van een bel-etagewoning tot een meergezinswoning - weigering
Bekendmaking: 13 mei 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024031 – August van Putlei 20 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 98T8 – Het verbouwen en isoleren van de zij – en achtergevel van een ééngezinswoning
Startdatum: 15 mei 2024

OMV2023070 - Herentalsebaan 299 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 65K - functiewijziging van woning naar kantoor, aanleg parkeerruimte en lichtreclame - goedkeuring
Bekendmaking: 22 april 2024

OMV2023078 - Groeningerstraat zn - afdeling 1 sectie A perceelnummer 98G6 - bouwen van een eengezinswoning en plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin – weigering
Bekendmaking: 22 april 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023075 - Corluylei 25 - afdeling 1 sectie B perceelnummers 141Y en 140F - Bouwen vier eengezinswoningen, aanleg van groen, verhardingen en wadi's - weigering
Bekendmaking: 15 april 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023076 - Langbaan 2 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 259B - functiewijziging van een agrarische site met gekoppelde woonunit naar een ambachtelijke houtschrijnwerkerij met gekoppelde woonunit – goedkeuring
Bekendmaking: 8 april 2024

PL0311 - Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen
Startdatum: 5 april 2024 - einddatum: 3 juni 2024

kennisgevingsnota 

opmerkingen bezorgen via:

Omgevingsvergunning: OMV2023055 – Het Leike  – afdeling 1 sectie B perceelnummers 90Y, 90B2, 90W, 90X, 90Z, 90L, 90R, 90A2, 90M, 90S, 90T, 90N, 90P, 90G, 90H, 90V en 90K – wijzigingsaanvraag vergunde toestand PPS Driewerven – goedkeuring
Bekendmaking: 25 maart 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024002 – Frans Beirenslaan 74, 76 en 80 – afdeling A perceelnummers 100V3, 100B4, 100G4, 100K4, 100W3, 100H4 en 100F4 - Het bouwen van een appartementsgebouw met parkeerkelder, 8 grondgebonden woningen en de terreinaanleg
Startdatum: 22 maart 2024

Omgevingsvergunning: OMV2024009 – Tibert 1 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 30W- Schilderen van de gevels - goedkeuring
Bekendmaking: 11 maart 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023058 - Rosekapellestraat 52 - afdeling 1 sectie A perceelnummers 3A3, 3C3 en 3D3 - slopen bestaande gebouwen, bouwen van 8 eengezinswoningen en bijhorende bijgebouwen en de aanleg van wegeninfrastructuur – goedkeuring
Bekendmaking: 4 maart 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023079 – Jan Bosstraat 9 – afdeling 1 sectie N perceelnummer 22Y3 – Het verbouwen van een woning
Bekendmaking: 4 maart 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023073 – Diepenbeekvelde 25 – afdeling 1 sectie B perceelnummers 144H en 144C – Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, de functiewijziging van een vakantiewoning naar een woning, regulariseren afdak aan de stal, regulariseren garage in de voortuin en het vellen van 1 boom
Bekendmaking: 4 maart 2024

Omgevingsvergunning OMV2023052 - Jozef Reusenslei 180 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 1Z5 - afbraak bestaand volume en nieuw te bouwen groepswoningbouw-project met 7 woongelegenheden en aanleg van weginfrastructuur – goedkeuring
Bekendmaking: 4 maart 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024010 – August Van Putlei 116 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 90B9 - Verbouwen van een werkplaats met woning tot een werkplaats met 2 woningen
Startdatum: 4 maart 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024012 – Jan Goovaertstraat 67 – afdeling 1 sectie B perceelnummer 22M5 – Verbouwen van een woning
Startdatum: 28 februari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024013 – Sprinkhaanstraat 15 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 81Y2 – verbouwen van een woning
Startdatum: 28 februari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024008 – de Robianostraat 175 - afdeling 1 sectie A perceelnummers 94E3 en 95M3 – Het slopen van bestaande constructies, de oprichting van 16 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met onder- en bovengrondse fietsenstalling en een beperkte ontbossing
Startdatum: 27 februari 2024

Omgevingsvergunning OMV2024004 - Corluylei 80 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 195S2 - sloop van een eengezinswoning in halfopen bebouwing met aanhorigheden - goedkeuring
Bekendmaking: 26 februari 2024

Omgevingsvergunning OMV2024007 - Corluylei 17 - afdeling 1 sectie B perceelnummers 138A, 230A, 230B, 230C en 230D - aanleggen van een L-vormige zwemvijver met plantenfilter - goedkeuring
Bekendmaking: 26 februari 2024

Melding: M2024002 - Boechoutsesteenweg 50 - afdeling 1 sectie A perceelnummers 220R3, 220P3 en 220N3 - renoveren bestaand plat dak - aktename
Bekendmaking: 26 februari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023077 - Eksterlaar 160 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 87D2 - uitbreiding onder het dak achteraan op de eerste verdieping – goedkeuring
Bekendmaking: 26 februari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2023007092 - Luchthavenlei zonder nummer te 2100 Deurne (Antwerpen) - Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten: Hernieuwing Luchthaven Antwerpen
Startdatum: 22 februari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2024006 – Herentalsebaan 81- afdeling 1 sectie A perceelnummer 33Y7 – aanleggen van een dakterras
Startdatum: 21 februari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023069 - De Villegasplein 2 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 89S3 - isoleren van de achtergevel en isoleren van de buitenzijde van het dak met uitsluitsel van de dakuitbouw op het achterste dakvlak – goedkeuring
Bekendmaking: 5 februari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023066 - Frans Beirenslaan 24- afdeling 1 sectie A perceelnummer 104R5 - Uitbreiding van het achterste dakvlak met een dakuitbouw – weigering
Bekendmaking: 5 februari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023063 - Broekstraat 8 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 70S - het verbouwen van een eengezinswoning - goedkeuring
Bekendmaking: 22 januari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023060- Vogelenzang 29 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 61V - het verbouwen van een eengezinswoning, afbraak en aanleg verhardingen met uitsluitsel van de parkeerplaatsen in de voortuin - goedkeuring
Bekendmaking: 22 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023070 – Herentalsebaan 299 – afdeling 1 sectie B perceelnummer 65K –  functiewijziging van woning naar kantoor, aanleg parkeerruimte en lichtreclame
Startdatum: 25 januari 2024

Bekendmaking definitieve vaststelling Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Omgevingsvergunning: OMV2023062 - Boechoutsesteenweg 2 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 154C2 - regularisatie herinrichting recreatieterrein - goedkeuring
Bekendmaking: 08 januari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023062 - Boechoutsesteenweg 2 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 154C2 - regularisatie herinrichting recreatieterrein - goedkeuring
Bekendmaking: 08 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023074 – Frans Theyslei 24 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 107A2 - regulariseren verbouwing woning
Startdatum: 18 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023078 – Groeningerstraat zn – afdeling 1 sectie A perceelnummer 98G6 – bouwen van een eengezinswoning, en het plaatsen van een tuinhuis in de achtertuin
Startdatum: 18 januari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023056 - Georges de Grooflei 3 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 22Z4 - het isoleren en bekleden van de gevels – goedkeuring
Bekendmaking: 08 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023058 – Rosekapellestraat 52 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 3A3, 3D3 en 3C3 – TWEEDE WIJZIGINGSVERZOEK bouwen van 8 ééngezinswoningen en aanleg nieuwe wegenis.
Startdatum: 10 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023052 – Jozef Reusenslei 180 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 1Z5 – WIJGINGSVERZOEK bouwen van 7 ééngezinswoningen met aanleg van bijhorende wegenisinfrastructuur
Startdatum: 10 januari 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023076 – Langbaan 2 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 259B - het wijzigen van de functie van een agrarische site met gekoppelde woonunit naar een ambachtelijke houtschrijnwerkerij met gekoppelde woonunit met toepassing van artikel 4.4.23 zonevreemde functiewijzigingen
Startdatum: 10 januari 2024

Omgevingsvergunning: OMV2023039 - Hulgenrodestraat 15 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 88N2 - Het plaatsen van een dakkapel achteraan in het dakvlak, het regulariseren van verhardingen en bijgebouwen in de achtertuin met uitsluitsel van het bijgebouw in de zijtuin - goedkeuring
Bekendmaking: 18 december 2023             

Omgevingsvergunning: OMV2023065 - Manebruggestraat 292 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 59A3 - het isoleren en bekleden van de voorgevel - goedkeuring                     
Bekendmaking: 18 december 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023061 - Georges de Grooflei 2 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 23N6 - het isoleren en bekleden van de voorgevel – goedkeuring
Bekendmaking: 18 december 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023058 – Rosekapellestraat 52 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 3A3, 3D3 en 3C3 – WIJZIGINGSVERZOEK bouwen van 8 ééngezinswoningen en aanleg nieuwe wegenis.
Startdatum: 13 december 2023

Openbaar onderzoek: OMV2023073 – Diepenbeekvelde 25 – afdeling 1 sectie B perceelnummer 144H en 144C – verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning de functiewijziging van een vakantiewoning naar een woning, regulariseren afdak aan de stal, regulariseren garage in de voortuin en het vellen van 1 boom.
Startdatum: 13 december 2023

Openbaar onderzoek: OMV2023069 – De Villegasplein 2 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 89S3 – verbouwen van een eengezinswoning
Startdatum: 17 november 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023054 - Schanslaan 73 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 22C5 - regularisatie van het bepleisteren van de gevels en het aanbrengen van publiciteit – goedkeuring
Bekendmaking: 6 november 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023050 - Corluylei 27 - afdeling 1 sectie B perceelnummers 141A2 en 141Z - het vellen van een boom en het verwijderen van kleine landschapselementen - goedkeuring           
Bekendmaking: 6 november 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023053 - Jan Bosstraat 32 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 28B4 - isoleren en bekleden van de gevels – goedkeuring
Bekendmaking: 6 november 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023046 - Frans Beirenslaan 51 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 100A4 - het plaatsen van laadinfrastructuur – goedkeuring
Bekendmaking: 6 november 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023066 – Frans Beirenslaan 24 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 104R5  – verbouwen van een eengezinswoning
Startdatum: 31 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023063 – Broekstraat 8 – afdeling 1 sectie B perceelnummer 70S  – verbouwen/bijbouwen van een eengezinswoning
Startdatum: 31 oktober 2023

Omgevingsvergunning: OMV2023040 - August Van Putlei 121 - afdeling 1, sectie A, perceelnummer 83Y - het verbouwen van een eengezinswoning - goedkeuring
Bekendmaking: 30 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023062 – Boechoutsesteenweg 2 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 154C2 – regularisatie herinrichting recreatieterrein
Startdatum: 27 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023055 – Het Leike – afdeling 1 sectie A perceelnummers 90A2, 90B2, 90G, 90H, 90K, 90L, 90M, 90N, 90P, 90R, 90S, 90T, 90V, 90W, 90X, 90Y, 90Z  – wijzigingsaanvraag van de vergunde toestand PPS driewerven
Startdatum: 26 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek over het voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het ontwerp Plan-MER voor de vervoerregio Antwerpen
Startdatum: 31 oktober 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2023058 – Rosekapellestraat 52 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 3A3, 3C3 en 3D3  – bouwen van 8 ééngezinswoningen en aanleg nieuwe wegenis
Startdatum: 4 oktober 2023