Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022056 – Wenigerstraat 35 – afdeling 1 sectie A nummer 80X4 – bouwen van een ééngezinswoning
Startdatum: 12 augustus 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022057 – Adrinkhovenlaan 137 – afdeling 1 sectie A nummer 65M4  – regularisatie tuinhuis
Startdatum: 12 augustus 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022058 – Groeningerstraat 19 – afdeling 1 sectie A nummer 98A8  – regularisatie tuinhuis
Startdatum: 12 augustus 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022052 – August van Putlei 53 – afdeling 1 sectie A nummer 79D7  – verbouwen appartementsgebouw met afwijking op BPA
Startdatum: 11 augustus 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022038 – Diepenbeekvelde 49 – afdeling 1 sectie B nummer 152C2, 152F2, 152G2, 154B2 en 154N  – totaalrenovatie voormalige landbouwwoning, bestaande vijver dichten, 2 hoogstammige bomen vellen en gracht overkappen
Startdatum: 11 augustus 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022027 – Meuleveld 12 - afdeling 1 sectie B perceelnummer 66P2  – inrichten van een parkeerplaats in de voortuin, bouwen van een bijgebouw en bijhorende verharding naar het bijgebouw – goedkeuring
Bekendmaking: 25 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022036 – Singel 137 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 30K2  – isoleren en bekleden van de voorgevel – goedkeuring
Bekendmaking: 25 juli 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022049 – Sprinkhaanstraat 38 – afdeling 1, sectie A, nummer 80S4 – uitbreiden gelijkvloers en bouwen extra bouwlaag (afwijking BPA op bouwhoogte)
Startdatum: 26 juli 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022043 – de Robianostraat 175 – afdeling 1 sectie A nummers 94 E 3 en 95M3 – slopen bestaande constructies, bouwen 28 appartementen met ondergrondse parkeergarage en vellen van bomen
Startdatum: 8 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2021124 – Jozef Reusenslei 9/11 – afdeling 1 sectie B nummers 112C, 113L, 113M – bouwen van 10 PVT-units met fietsenstalling en omgevingsaanleg – goedkeuring
Bekendmaking: 4 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022018 – Langbaan 6 – afdeling 1 sectie B nummer 243, 244A, 250/2A – plaatsen van een tijdelijke woongelegenheid – goedkeuring
Bekendmaking: 4 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022035 – Akkerdonckstraat 23 – afdeling 1 sectie B nummer 42A6 – verbouwen van een eengezinswoning – goedkeuring
Bekendmaking: 4 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022045 – de Robianostraat zn – afdeling 1 sectie A nummer 106P – plaatsen bureaucontainer voor gemeentepersoneel – goedkeuring
Bekendmaking: 4 juli 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022042 – de Robianostraat zn – afdeling 1 sectie A nummer 116X – bouwen van een halfopen eengezinswoning met afwijking op het RUP Koude Beek
Startdatum: 1 juli 2022

Omgevingsvergunning: OMV2021062 – Singel zn – afdeling 1 sectie A nrs. 34H8, 34C8 – bouwen van 2 appartementsgebouwen van 15 en 6 appartementen met gekoppelde ondergrondse parking gelegen – weigering
Bekendmaking: 28 juni 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022028 – Louis Janssensstraat 29 - afdeling 1 sectie B nummer 22R3 - uitbreiden eengezinswoning op het gelijkvloers – goedkeuring
Bekendmaking: 27 juni 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022020 – Gebroeders van der Auwerabaan zn – afdeling 1 sectie B nummers 191 E en 199B  – aanleggen parktuin met reliëfwijzigingen – weigering
Bekendmaking: 27 juni 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022005 – Frans Beirenslaan 74/80 – afdeling 1 sectie B nummers 100B4, 100F4, 100G4, 100H4, 100K4, 100V3, 100W3  - het bouwen van twee commerciële ruimtes, acht woonheden, overdekte parkeervoorziening en terreinaanleg – weigering
Bekendmaking: 27 juni 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022029 – August Van Putlei 12 – afdeling 1 sectie A nummer 99X15 – isoleren en bekleden van de gevels van een eengezinswoning – goedkeuring
Bekendmaking: 27 juni 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022033 – de Robianostraat 155 – afdeling 1 sectie B nummer 101B2  – aanbouwen van een luifel – goedkeuring
Bekendmaking: 27 juni 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022041 – Corluylei 64 – afdeling 1 sectie B nummer 193L4 – verbouwen van een gezinswoning en functiewijziging naar zonevreemde woning
Startdatum: 20 juni 2022

Omgevingsvergunning OMV2022015: de Robianostraat 101 – afdeling 1 sectie A nummer 23C7 – verbouwen van een eengezinswoning – goedkeuring
Bekendmaking: 13 juni 2022

Omgevingsvergunning OMV2022008: Vogelenzang 16 – afdeling 1 sectie B nummer 16 E – afbraak bestaande woning en bouw nieuwe eengezinswoning – goedkeuring
Bekendmaking: 13 juni 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022037 – afdeling 1, sectie A, perceelnummer 80M – Wenigerstraat 37 – bouwen van een eengezinswoning
Startdatum: 14 juni 2022

Openbaar Onderzoek Oude Haegevelde - Breedveld
Gemeenteraadsbesluit goedkeuring voorlopige vaststelling onteigeningsplan
Projectnota Oude Haegevelde - Breedveld
Voorontwerp Breedveld
Bekendmaking Openbaar Onderzoek Oude Haegevelde - Breedveld
Onteigeningsplan Breedveld
Onteigeningsplan Oude Haegevelde
Bekendmaking: 3 juni 2022

Omgevingsvergunning OMV2022032: Frans Beirenslaan 2A – afdeling 1 sectie A nummer 160H – kappen bomenrij – goedkeuring
Bekendmaking: 1 juni 2022

Omgevingsvergunning OMV2022019: Adrinkhovenlaan 173 - afdeling 1 sectie A perceelnummer 63S2 - omvormen meergezinswoning naar een eengezinswoning - goedkeuring
Bekendmaking: 23 mei 2022

Omgevingsvergunning OMV20220223: Louis Van Regenmortellei 30-40 – afdeling 1, sectie A, perceelnummers 16B2, 16C2, 16D2, 16E2, 16F2, 16G2 – slopen van zes eengezinswoningen – goedkeuring
Bekendmaking: 23 mei 2022

Omgevingsvergunning OMV2022012: Corluylei 25A - afdeling 1 sectie B, nummer 141E - isoleren en bekleden van de gevels en aanpassingswerken aan de gevels - goedkeuring
Bekendmaking: 09 mei 2022

Omgevingsvergunning OMV2021126: Frans Beirenslaan 3 - afdeling 1 sectie A perceelnummers 101 C 2 en 101 D 2 - opdelen handelszaak in 2 units met beperkte volumevermeerdering en inrichting van bijhorende parking- goedkeuring
Bekendmaking: 09 mei 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022017: Karel Soetelaan 54 – afdeling 1 sectie A perceelnummer 65W2 – uitbreiden gelijkvloers en verbouwen woning – goedkeuring
Bekendmaking: 9 mei 2022

Omgevingsvergunning: OMV2022011: Vinkeniersweg zn – afdeling 1 sectie A perceelnummer 261 E – bouwen van een gemeenschapshuis met 8 woonentiteiten – goedkeuring
Bekendmaking: 9 mei 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022030 – Floris Primslei 11 – afdeling 1, sectie A, perceelnummer 88V6 – uitbreiding eengezinswoning
Startdatum: 12 mei 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022020 – Gebroeders Van der Auwerabaan – afdeling 1, sectie B, perceelnummer 191E en 199B – aanleggen van een parktuin
Startdatum: 5 mei 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022027 – Meuleveld 12 – afdeling 1, sectie B, perceelnummer 66P2 –  inrichten parkeerplaats in voortuin, bouwen bijgebouw en verharding naar bijgebouw
Startdatum: 4 mei 2022

Omgevingsvergunning OMV2021125: Corluylei 51/53 – afdeling 1, sectie B, perceelnummer 151 – 157G – 159 – 160 – 162A –  slopen van twee schuilhokken, longeercirkel, ontharding en herbouwen van een schuilhok, het bouwen van een berging voor waterbouwkundige technieken, heraanleggen van een longeercirkel, aanpassen van een buitenpiste en heraanleggen van verharding – goedkeuring
Bekendmaking: 25 april 2022

Omgevingsvergunning OMV2021121: Corluylei 51 – afdeling 1, sectie B, perceelnummer 156B, 157G, 162/02_ - aanvraag tot het verbouwen door volume-uitbreiding van een bedrijfswoning, het slopen en herbouwen van een vergund bijgebouw/atelier op dezelfde plaats, het oprichten van een carport en tuinkamer en de aanleg van verhardingen – goedkeuring
Bekendmaking: 25 april 2022

Omgevingsvergunning OMV2022014: Jozef Reusenslei 124 - afdeling 1 sectie A, perceelnummer 10E14 - omvormen handelshuis met op gelijkvloers handelsruimte naar eengezinswoning – goedkeuring
Bekendmaking: 25 april 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022032 – Frans Beirenslaan 2A – afdeling 1, sectie A, perceelnummer 160H – kappen bomenrij
Startdatum: 29 april 2022

Omgevingsvergunning OMV2021078: Jozef Reusenslei 180 - afdeling 1, sectie A, perceelnummer 1Z5 – bouwen 5 appartementen – weigering
Bekendmaking: 7 april 2022

Omgevingsvergunning OMV2022009: Louis Janssensstraat 5 – afdeling 1, sectie B, perceelnummer 37M4 – isoleren en bekleden van de voorgevel – goedkeuring
Bekendmaking: 11 april 2022

Bekendmaking meldingsakte: M2022004 – Lucien Hendrickxlei 9/11 – afdeling 1, sectie B, nummer 114M, 114R, 118G, 119M, 119N, 119P, 119R en 126D2 – bronbemaling bij een bouwproject
Startdatum: 6 april 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022018 – Langbaan 6 – afdeling1, sectie A, perceelnummers 244A en 250/02A – plaatsen tijdelijke woning
Startdatum: 8 april 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022020 - Gebroeders Van der Auwerabaan – afdeling 1, sectie B, perceelnummers 191E en 199B – aanleg parktuin
Startdatum: 8 april 2022

Omgevingsvergunning OMV2021086: Boechoutsesteenweg 2 – afdeling 1, sectie A, perceelnummer 154C2 –  bouwen padelvelden - goedkeuring
Boekendmaking: 31 maart 2022

Omgevingsvergunning OMV2021117: Meuleveld 12 - afdeling 1, sectie B, perceel 66P2 - bouwen woning met afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften – goedkeuring
Bekendmaking: 21 maart 2022

Omgevingsvergunning OMV2021119: Robianostraat 172 - afdeling 1, sectie A, perceel 97X2 - afbraak en heropbouw tuinberging met beperking van gebruik – goedkeuring
Bekendmaking: 21 maart 2022

Omgevingsvergunning OMV2022006: Jan Goovaersstraat 50+ - afdeling 1, sectie A, perceel 42/02E3 - plaatsen fietsenstalling bij een magazijn – goedkeuring
Bekendmaking: 21 maart 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022005 - Frans Beirenslaan 74-80 - afdeling 11007, sectie A, percelen 100B4, 100F4,100G4, 100H4, 100K4, 100V3 en 100W3 - bouwen van 2 commerciële ruimtes, 8 woonheden, een overdekte parkeervoorziening en terreinaanleg
Startdatum: 28 maart 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022015 – de Robianostraat 101 – afdeling 11007, sectie A, perceel 23C7 – interne aanpassingen en bouwen extra verdieping
Startdatum: 23 maart 2022

Omgevingsvergunning OMV2021122: Frans Beirenslaan 82, de Robianostraat 111, de Robianostraat 127, de Robianostraat 131 te 2150 Borsbeek - afdeling 1, sectie A, perceel 100L4, 100V3, 106L, 106N, 99A11, 99C7 - het bouwen van 7 gekoppelde individuele woningen - goedkeuring
Bekendmaking: 07 maart 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2022008 – Vogelenzang 16 – afdeling 11007, sectie B, perceel 16E – afbraak en bouwen van een woning
Startdatum: 10 maart 2022

Meldingsakte M2022002 – afdeling 1, sectie B, nummer 174H – melding van een ondergrondse propaangastank - aktename
Bekendmaking: 21 februari 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021124 - Jozef Reusenslei 9/11 - afdeling 11007, sectie B, perceel 112C, 113L, 113M - bouwen van PVT (Psychiatrisch verzorgingstehuis) units met in totaal 10 wooneenheden, een gemeenschappelijke ruimte, een personeelsruimte, een fietsenstalling en de omgevingsaanleg
Startdatum: 10 februari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021116: August Van Putlei - afdeling 1 sectie A 90V8 - bouwen woning met afwijkingen op het BPA 3 – goedkeuring
Bekendmaking: 7 februari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021108: Frans Beirenslaan 75 - afdeling 1 sectie A nummer 99X5 - verbouwen woning met opbouw derde laag - goedkeuring
Bekendmaking: 7 februari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021115: de Robianostraat 84 - afdeling 1 sectie A nummer 20A2 – aanleg van een bedrijfsparking - goedkeuring
Bekendmaking: 7 februari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021114: Karel Soetelaan 110B - afdeling 1 sectie A nummer 58F5 – plaatsen van een luifel over de perceelbreedte en buiten de maximaal toegestane bouwdiepte - goedkeuring
Bekendmaking: 7 februari 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021126 - Frans Beirenslaan 3 – afdeling 1 sectie A nummers 101C2, 101D2 – opsplitsen van 1 handelspand naar 2
Startdatum: 2 februari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021112 - Herentalsebaan 59A - afdeling 1 sectie A nummer 47B17 - afbraak handelshuis en opbouw constructie met gemengde functie handel en wonen - goedkeuring
Bekendmaking: 24 januari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021120 - Corluylei 83 - afdeling 1 sectie B nummer 172R3 - bouwen zwembad, omvormen tuinberging tot poolhouse en inrichting buitenruimte - goedkeuring
Bekendmaking: 24 januari 2022

Meldingsakte M2022001 - Frans Beirenslaan 2A - afdeling 1 sectie A nummer 160H - melding klasse 3 voor de opslag van materialen nodig voor het bouwen van de nieuwe gemeentelijke kunstschool Academia - aktename
Bekendmaking: 24 januari 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021121 – Corluylei 51 – afdeling 1 sectie B nrs. 156B, 157G en 162/02 – verbouwen/uitbreiden zonevreemde woning en herbouwen zonevreemd atelier
Startdatum: 24 januari 2022

Meldingsakte M2021026 - Langbaan 6 - afdeling 1 sectie A nummers 244A en 250/02A - bronbemaling – aktename
Bekendmaking: 10 januari 2022

Meldingsakte M2021025 – Eenamelaan 9 - afdeling 1 sectie A nummer 55F4 - melding van het vervangen ramen met verhoging van muuropeningen - aktename
Bekendmaking: 10 januari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021109 – Mertensstraat 5 - afdeling 1 sectie A nummer 79K3 - verbouwen van een woning - goedkeuring
Bekendmaking: 10 januari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021103 – Jan Goovaersstraat 25A - afdeling 1 sectie A nummer 44G7 - regularisatie tuinberging - goedkeuring
Bekendmaking: 10 januari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021104 - Jan Goovaersstraat 25 - afdeling 1 sectie A nummer 44H7 - regularisatie tuinberging - goedkeuring
Bekendmaking: 10 januari 2022

Omgevingsvergunning OMV2021107 - Jozef Reusenslei 58 - afdeling 1 sectie A nummer 10Y11 - verbouwen van een handelshuis – goedkeuring
Bekendmaking: 10 januari 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021119 – de Robianostraat 172 – afdeling 1 sectie A nr. 97X2 – het bouwen van een tuinberging
Startdatum: 19 januari 2022

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021116 – August Van Putlei 158 – afdeling 1, sectie A, nr. 90V8 – bouwen van een ééngezinswoning
Startdatum: 27 december 2021

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021115 – de Robianostraat 94 – afdeling 1 sectie A nrs. 19D3,19P3,19R3,20A2,20Z en 22W5 – het aanleggen van een parking voor 20 voertuigen bij een bestaand bedrijfsgebouw
Startdatum: 27 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021111 - Vogelenzang - het vernieuwen van een HS-elektriciteitscabine met een transformator - goedkeuring
Bekendmaking: 20 december 2021

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV2021114 – plaatsen van een luifel tegen de achtergevel gelegen Karel Soetelaan 110b
Startdatum: 21 december 2021

Meldingsakte M2021021 - Schanslaan 96 - afdeling 1 sectie B nummer 15P8 - vervangen van een veranda - aktename
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021101 - Corluylei 67 - afdeling 1 sectie B nummer 167Y2 - bouwen zwembad – goedkeuring
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021098 - Eenamelaan 10 - afdeling 1 sectie A nummer 54N - afbreken overkapping en plaatsen veranda – goedkeuring
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021079 – hernieuwing milieuvergunning klasse 2 na verandering van de inrichting gelegen de Robianostraat 155
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning – 019/166 1 – verkavelen van gronden gelegen de Robianostraat – Kerkhofsite
Bekendmaking: 6 december 2021

Meldingsakte – melding van een bronbemaling gelegen Lucien Hendrickxlei 9-11
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021099 – plaatsen van een zwemvijver gelegen Rooibos 28
Bekendmaking: 6 december 2021

Omgevingsvergunning OMV2021100 – August Van Putlei 139 - afdeling 1 sectie A nummer 88D7 - regularisatie fietsenstalling – weigering
Bekendmaking: 22 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021097 – Louis Huybrechtsstraat 42A - afdeling 1 sectie A nummer 34D - aanleg van een voortuinstrook - goedkeuring
Bekendmaking: 22 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021095 – Regularisatie terras en terrastrap gelegen Grimbert 12
Bekendmaking: 22 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021105 – aanleg van een voortuinstrook gelegen August Van Putlei 156 – weigering
Bekendmaking: 22 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021086 – het omvormen van een bestaand voetbalveld naar 15 padelvelden waarvan 6 voorzien van een gemeenschappelijke overdekking gelegen Verlengde Schanslaan – Boechoutsesteenweg 2
Bekendmaking: 8 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021093 – vellen van een boom gelegen Floris Primslei 30 – weigering
Bekendmaking: 8 november 2021

Meldingsakte M2021019 – bronbemaling Corluylei 69B
Bekendmaking: 8 november 2021

Omgevingsvergunning OMV2021071 – plaatsen van publiciteit, inrichten van een takeldienst en transport en verhuur/verkoop van voertuigen gelegen Frans Beirenslaan 259/263
Bekendmaking: 8 november 2021