Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Financiële dienst

Lucien Hendrickxlei 17
2150 Borsbeek

tel. 03 432 00 20
financien@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Belastingen & retributies

Hieronder kan je de belastingsreglementen van onze gemeente downloaden.

Administratie 

Belasting - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 22 december 2017

Belasting - Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Parkeren in blauwe zone - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Retributie - Parkeren in blauwe zone
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2015
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  29 juni 2015

Belasting - Afgifte van administratieve stukken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd aangenomen: 26 november 2019

Belasting - Afgifte van administratieve stukken - vanaf 15 mei 2018

Datum waarop het werd aangenomen: 30 april 2018
Datum waarop het werd aangenomen: 30 april 2018

Retributie - Administratieve prestaties - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Retributie - Administratieve prestaties
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Afgifte van administratieve prestaties
Datum waarop het werd aangenomen: 10 september 2018
Datum waarop het werd gepubliceerd: 24 september 2018 

Retributie - Verzenden van aanmaningen, laatste berichten en
aangetekende zendingen
Datum waarop het werd aangenomen:  30 november 2015

Retributie - Verzenden van aanmaningen (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Voltrekken van huwelijken (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Afval

Retributie voor aankoop van regenwatertonnen
Datum waarop het werd aangenomen: 22 februari 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 26 februari 2021

Retributie op verdeling van huisvuilzakken
Datum waarop het werd aangenomen: 22 februari 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 26 februari 2021

Retributie op het aanvoeren van afvalstoffen op het recyclagepark
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Retributie op verpakking bestemd voor inzameling van asbestcement op recyclageparken
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Retributiereglement voor de verdeling van de huisvuilzakken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor het ophalen van grof huisvuil - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor aanbieden van afval in een ondergrondse container - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributiereglement voor het weghalen van sluikstort - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributiereglement voor het verstrekken van diverse recipiënten op het containerpark - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Belasting - Weghalen van sommige huishoudelijke afvalstoffen
Datum waarop het werd aangenomen:  24 juni 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  25 juni 2013

Retributie - Ophalen van grof huisvuil
Datum waarop het werd aangenomen:  24 juni 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  25 juni 2013

Retributie - Beschikking stellen van diverse recipiënten op het containerpark Borsbeek
Datum waarop het werd aangenomen:  22 december 2014
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 december 2014

Belasting - Weghalen van sluikstortingen
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Laden en bergen van voorwerpen die voortkomen van uitdrijving, alsmede op de bewaring van voorwerpen in het gemeentemagazijn
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Aanbieden van afval in ondergrondse containers
Datum waarop het werd aangenomen: 10 september 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 september 2018

Begraafplaats

Belasting - Lijk- en asberging van personen vreemd aan de gemeente 
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Lijk- en asberging van personen vreemd aan de gemeente (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Gebruik van het mortuarium
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Naamplaatjes voor de herdenkingszuil op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Naamplaatjes voor de herdenkingszuil op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Retributie - Concessies in het columbarium, grondvergunning voor volle grond en het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Retributie - Concessie in het columbarium, grondvergunning voor volle grond en het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats (geldig vanaf januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Belasting - Ontgraving
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Opgraven van stoffelijke overschotten en opgraven en overbrengen van asurnen (geldig vanaf 1 januari 2020)
Datum waarop het werd aangenomen: 21 oktober 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 24 oktober 2019

Kermis

Belastingen - Covid 19 - Vermindering van belastingdruk in crisistijd
Datum waarop het werd aangenomen: 19 oktober 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 3 november 2020

Retributie - Kermissen vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Retributie -Kermissen
Datum waarop het werd aangenomen:  20 april 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 april 2020

Ondernemen in Borsbeek

Belastingen – Covid 19 – Vermindering van belastingdruk in crisistijd
Datum waarop het werd aangenomen: 22 maart 2021
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  30 maart2021

Belasting op olie-, benzine- en brandstofverdelingsapparaten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Belasting op nachtwinkels - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Reglement op vaste reclame en mobiele reclame - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Subsidiereglement ter ondersteuning van startende handelszaken - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  20 december 2019

Belasting - Aanplakborden
Datum waarop het werd aangenomen: 22 januari 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 januari 2018

Belasting - Aanplakborden
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Verspreiden van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen:  18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Verspreiden van reclamedrukwerk
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Autobrandstoftoestellen
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Nachtwinkels
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Slijterijen van sterke drank
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Verzamelplaatsen van tweedehandsmateriaal
Datum waarop het werd aangenomen:  23 december 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  10 januari 2014

Belasting - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2020

Belasting - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - ambulante handel buiten de markt
Datum waarop het werd aangenomen: 26 juni 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  3 juli 2017

Belasting - gemeentelijk reglement ambulante handel (geldig vanaf 1 mei 2020)
Datum waarop het werd aangenomen:  20 april 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  24 april 2020

Openbaar domein 

Belasting op tijdelijke inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 31 mei 2021
Datum waarop het werd gepubliceerd: 7 juni 2021

Belasting inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 29 juni 2020

Retributie inname openbaar domein - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributiereglement ‘Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein’ - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie voor het uitvoeren van werken voor derden op het openbaar domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de omgevingsvergunning - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie - inname openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - Uitvoeren van werken voor derden op het openbaar
domein en de financiële waarborg als voorwaarde bij de
omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Retributie - werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
Datum waarop het werd aangenomen: 19 december 2016
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 januari 2017

Belasting op masten en pylonen
Datum waarop het werd aangenomen: 16 maart 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 maart 2020

Belasting inname van het openbaar domein (geldig vanaf 1 mei)
Datum waarop het werd aangenomen: 20 april 2020
Datum waarop het werd gepubliceerd: 24 april 2020

Vrije tijd 

Retributiereglement voor de gemeentelijke bibliotheek
Datum waarop het werd aangenomen: 25 november 2013
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 2 december 2013

Wonen in Borsbeek

Opcentiemen op onroerende voorheffing
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Reglement omtrent conformiteitsattesten
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Belasting naar aanleiding van omgevingsvergunningen voor verkavelingen, bijstellen van verkavelingen, groepswoningbouwprojecten, appartementen en studio’s
Datum waarop het werd aangenomen:  21 december 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 23 december 2020

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Reglement voor conformiteitsattest - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Belastingreglement leegstaande woningen en gebouwen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Reglement belasting op tweede verblijven - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Opcentiemen op onroerende voorheffing - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 16 december 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 december 2019

Retributie - Omgevingsvergunningen vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Omgevingsvergunningen
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  22 december 2017

Belasting - Belasting op leegstaande gebouwen en woningen.
Datum waarop het werd aangenomen: 23 oktober 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  8 november 2017

Belasting - Verwaarloosde gebouwen en woningen
Datum waarop het werd aangenomen: 23 oktober 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  8 november 2017

Belasting - Opcentiemen op onroerende voorheffing
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  22 december 2017

Belasting - Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen - vanaf 1 januari 2020
Datum waarop het werd aangenomen: 18 november 2019
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 november 2019

Belasting - Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen
Datum waarop het werd aangenomen: 11 september 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  21 september 2017

Belastingen - Reglement omtrent conformiteitsattest
Datum waarop het werd aangenomen: 22 januari 2018
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  26 januari 2018

Retributie voor sommige tussenkomsten van de brandweerdienst ten laste van natuurlijke rechtspersonen
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  1 januari 2020

Woonbeleid
Datum waarop het werd aangenomen: 16 maart 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 20 maart 2020

Woonbeleid
Datum waarop het werd aangenomen: 22 juni 2020
Datum waarop het werd bekendgemaakt: 29 juni 2020