Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente of Vlaanderen aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een intergemeentelijk onderzoeker van IGEAN (Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen) een woningonderzoek uit.

Het gemeentebestuur van Borsbeek hecht veel belang aan goede woningkwaliteit van private huurwoningen. Daarom moeten sinds 2015 private huurwoningen naargelang de ouderdom,  voorzien zijn van een conformiteitsattest.

Vanaf 2021 zijn alle woningen ouder dan 40 jaar aan de beurt. Indien u een woning wenst te verhuren met bouwjaar ouder dan 40 jaar bent u verplicht vóór de start van de nieuwe inhuring een conformiteitsattest aan te vragen.  Het staat u vrij om ook voor een recentere woning een attest aan te vragen of voor een woning die momenteel reeds verhuurd wordt. Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden.

Indien u een woning verhuurd die ouder is dan 40 jaar en u geen spontane aanvraag indient, dan zal het gemeentebestuur u aanmanen om een conformiteitsattest aan te vragen. Voor dit attest zal u dan wel 90 euro dienen te betalen.

Als eigenaars dien je best een aanvraag in tot controle voordat de nieuwe huurders effectief het pand betrekken. Indien er nog herstellingen dienen te worden uitgevoerd is dit steeds simpeler in een leegstaand pand.

 Wat na uw aanvraag?

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een intergemeentelijke onderzoeker contact opnemen met de huurder om een afspraak in te plannen. De woningcontroleur zal aan de hand van het technisch verslag nagaan of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt en onbewoonbaar is. De gebreken worden ondergebracht in 3 categorieën op het technische verslag:

  • gebreken categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken
  • gebreken categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning,
  • gebreken categorie 3: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

Een woning met maximum 6 gebreken in categorie 1 wordt conform verklaard. Vanaf dat een woning 7 gebreken heeft in categorie 1 wordt de woning ongeschikt geacht. Vanaf één gebrek in categorie 2, is de woning ongeschikt. Een gebrek in categorie 3 leidt tot een onbewoonbaarheid van de woning. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

De intergemeentelijke onderzoeker zal de verhuurder informeren over de vastgestelde gebreken en hem/haar een termijn geven waarbinnen de gebreken dienen herstelt te worden. Als de herstellingen werden uitgevoerd en het conformiteitsattest wordt toegekend, is dit afhankelijk van de vastgestelde gebreken voor 5 of 10 jaar geldig.

Indien u zelf na herhaaldelijke aangetekende aanmaningen van de gemeente het attest niet aanvraagt, kan u belast worden. 12 maanden na datum van de eerste aangetekende briefwisseling bedraagt de belasting 500 euro. Na het verstrijken van een volgende termijn van 12 maanden 1000 euro. Indien u na een periode van vierentwintig maanden niet beschikt over een geldig conformiteitsattest bedraagt de belasting 1.500 euro per wooneenheid. Meer informatie hierover vindt u terug in het gemeentelijke reglement onderaan deze pagina.

Aan welke normen dient een huurwoning voldoen?

Op de site van Wonen Vlaanderen  staan de belangrijkste kwaliteitseisen en hoe de woning hierop zal worden gecontroleerd.

 Hoe vraagt u het attest aan?

U dient uw aanvraag in via volgende link:

Aanvraag conformiteitsattest huurwoning

Reglement omtrent conformiteitsattesten