Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest? 

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente of Vlaanderen aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een intergemeentelijk onderzoeker van IGEAN (Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen) een woningonderzoek uit.

Wanneer moet je een conformiteitsattest aanvragen?

Het gemeentebestuur van Borsbeek hecht veel belang aan een goede woningkwaliteit van het woonpatrimonium. Daarom moeten sinds 2015 woningen die verhuurd worden of te huur of ter beschikking worden gesteld naargelang de ouderdom, voorzien zijn van een conformiteitsattest.

Vanaf 2021 zijn alle woningen ouder dan 40 jaar aan de beurt. Indien u een woning wenst te verhuren of ter beschikking te stellen met bouwjaar ouder dan 40 jaar bent u verplicht vóór de start van de nieuwe inhuring of ter beschikkingstelling een conformiteitsattest aan te vragen.  Het staat u vrij om ook voor een recentere woning een attest aan te vragen of voor een woning die momenteel reeds verhuurd of ter beschikking gesteld wordt. Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden.

Indien u een woning verhuurd of ter beschikking stelt die ouder is dan 40 jaar en u geen spontane aanvraag indient, dan zal het gemeentebestuur u aanmanen om een conformiteitsattest aan te vragen. Voor dit attest zal u dan wel 90 euro dienen te betalen.

Als eigenaars dien je best een aanvraag in tot controle voordat de nieuwe bewoners effectief het pand betrekken. Indien er nog herstellingen dienen te worden uitgevoerd is dit steeds eenvoudiger in een leegstaand pand.

Zolang niet aan deze verplichting tot aanvraag is voldaan, geldt een jaarlijks terugkerende verplichting om het conformiteitsattest aan te vragen. Inbreuken op bepalingen van deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 350 euro en wordt opgelegd door de daartoe aangestelde ambtenaar.

Wat na uw aanvraag?

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een intergemeentelijke onderzoeker contact opnemen met de bewoner om een afspraak in te plannen. De woningcontroleur zal aan de hand van het technisch verslag nagaan of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt en onbewoonbaar is. De gebreken worden ondergebracht in 3 categorieën op het technische verslag:

  • gebreken categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken
  • gebreken categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning,
  • gebreken categorie 3: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

Een woning met maximum 6 gebreken in categorie 1 wordt conform verklaard. Vanaf dat een woning 7 gebreken heeft in categorie 1 wordt de woning ongeschikt geacht. Vanaf één gebrek in categorie 2, is de woning ongeschikt. Een gebrek in categorie 3 leidt tot een onbewoonbaarheid van de woning. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

De intergemeentelijke onderzoeker zal de eigenaar informeren over de vastgestelde gebreken en hem/haar een termijn geven waarbinnen de gebreken dienen herstelt te worden. Als de herstellingen werden uitgevoerd en het conformiteitsattest wordt toegekend, is dit afhankelijk van de vastgestelde gebreken voor 5 of 10 jaar geldig:

  • Voor woningen die minder dan of gelijk aan 4 gebreken vertonen in categorie 1, wordt een conformiteitsattest van 10 jaar afgeleverd.
  • voor woningen met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie 1, maar niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie 2 of 3), krijgen een conformiteitsattest van 5 jaar.

Aan welke normen dient een woning te voldoen?

Download de checklist en doe een woningscan in 1,2,3! Deze checklist is een weergave van de meest voorkomende zaken die mogelijk niet conform de Vlaamse Woonkwaliteitsnormen zijn in de woning die u te huur of ter beschikking stelt.

De Vlaamse Codex Wonen is echter veel uitgebreider waardoor er nog steeds andere gebreken tijdens een onderzoek aan het licht kunnen komen. Op de site van Wonen Vlaanderen staan de uitgebreide kwaliteitseisen en hoe de woning hierop zal worden gecontroleerd.

Hoe vraagt u het attest aan?

U dient uw aanvraag in via volgende link:

Aanvraag conformiteitsattest indienen

Gemeentelijk reglement

Reglement omtrent conformiteitsattesten