Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Voornaamswijziging

voornaamswijziging

De ambtenaren van de burgerlijke stand krijgen vanaf 1 augustus 2018 de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot voornaamswijziging. Dit versoepelt de procedure, die vroeger bij de minister van Justitie moest worden opgestart.

Wie komt in aanmerking?

 • Belgen
 • erkende vluchtelingen
 • staatlozen
 • vreemdelingen die in het kader van hun nationaliteitsdossier niet over een voornaam beschikken

Bij wie kan je terecht?

Je bent Belg en je wilt je voornaam laten wijzigen?  Je vult het aanvraagformulier in en een medewerker contacteert jou om een afspraak te maken. ( klik hier om het aanvraagformulier te openen)

Woon je in het buitenland en ben je niet langer ingeschreven in een Belgische gemeente? Richt je dan tot de Belgische gemeente van je laatste inschrijving.

Als je nooit eerder in een Belgische gemeente bent ingeschreven, dan is Brussel bevoegd over jouw aanvraag tot voornaamsverandering.

Wie kan de aanvraag indienen?

 • elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige
 • een advocaat die de verzoeker vertegenwoordigt
 • een derde die in het bezit is van een authentieke en specifieke volmacht van de verzoeker
 • ouder of meeouder (de wettelijke vertegenwoordiger van een niet-ontvoogde minderjarige)

Opgelet! Hoewel het wettelijk volstaat dat één ouder of meeouder het verzoek tot voornaamswijziging voor de minderjarige indient, raden we aan steeds in overleg te gaan met de andere ouder. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een schriftelijk bewijs van akkoord van de andere ouder opvragen. Zonder dit akkoord kan de aanvraag niet doorgaan!

Het verzoek van één ouder volstaat uiteraard wel, wanneer:

 • De verzoekende ouder het exclusief ouderlijk gezag heeft
 • Er geen afstammingsband bestaat met de andere ouder
 • De andere ouder uit de ouderlijke macht ontzet is
 • De andere ouder overleden is
 • De andere ouder onbekwaam is verklaard
 • De andere ouder niet in staat is zijn wil te kennen te geven

Wat neem je mee?

 • je ingevulde model van verzoek.  Je kan dit vinden op ons E-loket, klik hier
 • Als je niet in België bent geboren of je geboorteakte is nog niet overgeschreven in België, dan neem je je geboorteakte zelf mee. Deze is gelegaliseerd en beëdigd vertaald, indien nodig. Informatie over legalisatie kan je vinden op www.diplomatie.belgium.be Een lijst van vertalers is te bekomen bij de rechtbank van eerste aanleg: Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Hoe behandelen wij jouw verzoek?

 De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft drie maanden tijd om jouw verzoek te beoordelen. Hierbij neemt de ambtenaar de volgende stappen:

 •  beoordeling van de naam: de gevraagde naam mag geen aanleiding tot verwarring vormen. De voornaam mag de verzoeker of derden niet schaden. Dit betekent dat de voornaam, op zichzelf of in combinatie met de familienaam, niet belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend mag zijn. De naam mag ook niet bestaan uit een letter of een opeenvolging van medeklinkers.
 • onderzoek gerechtelijke antecedenten: de ambtenaar vraagt jouw uittreksel van het strafregister op. Definitieve veroordelingen op zware inbreuken, chronische misdrijven of specifieke misdrijven kunnen een belemmering vormen voor een voornaamsverandering.
 • eventueel advies vragen aan de procureur des Konings

 Wanneer enige reactie drie maanden na het verzoek uitblijft, dan wordt dit geacht positief te zijn. Bij positief advies gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot het overschrijven van de nieuwe voornaam in de registers. Vanaf dat moment is de voornaamsverandering geldig.

Wat als jouw aanvraag geweigerd wordt?

 Een aanvraag tot voornaamsverandering kan geweigerd worden, wanneer:

 • er geen akkoord van de andere ouder is
 • bepaalde gerechtelijke antecedenten de aanvraag in de weg staan
 • de gekozen naam onaanvaardbaar is

 Je kan tot dertig dagen na het ontvangen van je weigeringsbeslissing beroep aantekenen bij de familierechtbank.

Hoeveel kost een voornaamsverandering?

Het retributiebedrag om je voornaam te wijzigen bedraagt 250 Euro. Voor transgenders die hun voornaam willen aanpassen omdat die niet overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit bedraagt de kostprijs 25 Euro.

E-loket