Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
huisvesting@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 17.30 - 20 uur  
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
 Andere dagen enkel op afspraak   

Premies en tegemoetkomingen

Subsidies - Ondersteuning van startende handelszaken
Datum waarop het werd aangenomen: 18 december 2017
Datum waarop het werd bekendgemaakt:  22 december 2017

Premiezoeker

rechtenverkenner

1. Federale premies:

2. Provinciale premies:

3. Vlaamse premies

4. Gemeentelijke premie

 • Dakisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Condensatieketel

5. Premies uitgekeerd door de netbeheerders

 

Op welke premies heb ik recht?

Premiezoeker

www.premiezoeker.be
Deze website wil je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning.

De premiezoeker bundelt een zeer brede waaier aan premies en beschikbare belastingvoordelen.
Van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen over renovatiepremies en premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners tot premies voor de aanleg van een groendak ... .

Via deze website kan je lijsten van beschikbare premies aan jezelf laten mailen zodat je rustig de voorwaarden kan nalezen, het aanvraagformulier kan invullen of je aannemer kan laten weten welke attesten hij je moet bezorgen.
De premiezoeker kan bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor jou.

Voor veel premies is het nu ook mogelijk om onmiddellijk een aanvraag in te dienen.
Het vergt slechts 3 eenvoudige stappen om een premie aan te vragen.
Tijdens de 1ste stap gaat de premiezoeker na welke premies er voorhanden zijn in je gemeente.
In stap 2 wordt dan nagegaan op welke van deze premies jij aanspraak kan maken, waarna in stap 3 de eigenlijke aanvraag van de premie gebeurt.

Rechtenverkenner

www.rechtenverkenner.be


De rechtenverkenner geeft een online overzicht van je sociale rechten:

 • Premies en andere voordelen op het vlak van onder meer wonen, welzijn, energie ...
 • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden ...
 • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

 

Woongerelateerde premies op 5 niveaus:

1. Federale premies

Bepaalde uitgaven voor je woning geven recht op een tegemoetkoming.
Om van deze vermindering te kunnen genieten, moeten de werken voldoen aan bepaalde criteria en uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

 •  Energiebesparende investeringen

 Voor investeringen in dakisolatie waarvan de overeenkomst ondertekend werd vanaf 28/11/2011 of in 2012 en waarvan de betaling in 2012 of later zal gebeuren daalt de belastingvermindering van 40% naar 30% van de gedane uitgaven. Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing.
Het belastingkrediet blijft behouden voor de uitgaven in 2012.

Alle andere belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen waarvan het contract na 27/11/2011 werd afgesloten stoppen vanaf 2012 (betalingsdatum).
Ook de groene lening valt weg.
De fiscale aftrek voor lopende groene leningen blijft wel behouden maar daalt van 40 % naar 30 %.

Alle uitgaven voor energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd in 2012 maar waarvan de overeenkomst werd ondertekend uiterlijk voor 28/11/2011, en waarvan de uitvoering/betaling pas in 2012 zal plaatsvinden, kunnen nog wel volledig genieten van de fiscale voordelen zoals die in 2011 van toepassing zijn.

Met vragen over de wijzigingen die werden doorgevoerd kan je steeds terecht bij het woonloket.

 • BTW-vermindering van 6% bij renovatiewerken

Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je woning (woning ouder dan 5 jaar) laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw in plaats van 21 %.
Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning en is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

 • Fiscale voordelen van een hypothecaire lening

Als er aan enkele voorwaarden voldaan is, geven de bestedingen (kapitaalaflossingen en intresten) van je hypothecaire lening recht op de aftrek 'enige, eigen woning'.

 • Tussenkomst stookoliefonds

De VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Voor meer informatie kan je terecht bij je OCMW.

2. Provinciale premies:

 • Provinciale thuiszorgpremie voor zorgbehoevende bejaarden

De provincie Antwerpen kent een toelage toe aan personen of gezinnen die een zorgbehoevende bejaarde van 75 jaar of ouder thuis verzorgen. Voor mee informatie en een online-aanvraagformulier kan je terecht op de website van de provincie. Ook de sociale dienst van je OCMW kan je verder helpen.

 • Individuele toelage voor aanpassing van de woning van ouderen

Senioren die 65 jaar of ouder zijn, kunnen een individuele toelage aanvragen voor de aanpassing van hun woning.
Deze toelage geeft ouderen de mogelijkheid om op een veilige en comfortabele manier in hun eigen woning te blijven wonen. Meer informatie omtrent deze toelage kan je bekomen via de website van de provincie.
Je kan de premie er ook online aanvragen.
Lukt dit niet, dan kan de sociale dienst van je OCMW je bijstaan.

 • Provinciale toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van gehandicapte kinderen

De provincie Antwerpen verleent een toelage aan ouders die zelf hun gehandicapt kind opvoeden.
Je kan deze thuiszorgpremie rechtstreeks aanvragen via de website van de provincie.
Ook de sociale dienst van je OCMW kan je verder helpen.

 • Individueel advies voor toegankelijkheid woning

Mensen met een handicap en oudere mensen laten zich best goed adviseren bij het aanpassen van hun woonomgeving.
Naargelang de aard van de vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst het provinciebestuur door naar gespecialiseerde diensten die thuis zijn in het individueel woningadvies.
De provincie Antwerpen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Toegankelijkheidsbureau en met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing.
De provincie Antwerpen komt tegemoet voor de betaling van de advieskosten.
Je kan dit advies rechtstreeks aanvragen via de website van de provincie.

3. Vlaamse premies

 • Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt eigenaars die een woning van 25 jaar of ouder willen renoveren.
De renovatiepremie geeft je de kans om de kwaliteit van je woning aanzienlijk te verbeteren.


Download hier de infobrochure, het aanvraagformulier of de verzamellijst facturen.

 • Vlaamse verbeteringspremie

De verbeteringspremie kan worden toegekend als een eigenaar van een woning van 20 jaar oud of ouder verbeteringswerkzaamheden uitvoert zoals het herstellen of omschakelen van dakwerk, het vernieuwen van buitenschrijnwerk, het uitvoeren van gevelwerkzaamheden, het behandelen van optrekkend muurvocht, de plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie, de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie … .

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Als je je woning wil aanpassen aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen.

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan je de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • Gratis verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.

Download hier de infobrochure en het aanvraagformulier

 • Verminderde onroerende voorheffing en vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.

Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor personen met een handicap ook al ben je huurder en geen eigenaar van de woning
Lees hier meer over de verminderde voorheffing als u eigenaar of huurder van een woning bent met 2 of meer kinderen die op 1 januari van het betrokken jaar gedomicilieerd zijn op dat adres en kinderbijslaggerechtigd zijn

4. Gemeentelijke premie

Het gemeentebestuur Borsbeek hanteert een aantal subsidiereglementen die de bedoeling hebben om milieuvriendelijke maatregelen en ingrepen door de inwoners van de gemeente te simuleren. Deze subsidiereglementen hebben betrekking op energiegebruik, op het opvangen en hergebruiken van hemelwater en op het aanplanten van streekeigen beplanting.

Volgende premies kan je bij de gemeente Borsbeek aanvragen:

Lees hier het subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen.

Verder zijn er ook nog volgende subsidies:

 • Subsidie voor een hemelwaterinstallatie bij bestaande woningen:
  het gemeentebestuur betaalt een subsidie van 5 eurocent per liter putinhoud.
  Voor een hemelwaterput met een inhoud van 5.000 liter betekent dit dus een subsidie van 250 EUR.
  Het plaatsen van een hemelwaterput alleen is echter niet voldoende: er moet minstens één WC of wasmachine op worden aangesloten. Download hier het aanvraagformulier.       
 • Subsidie voor een infiltratievoorziening (voor hemelwater) tussen 150 en 250 EUR (afhankelijk van de dakoppervlakte).  Download hier het aanvraagformulier.
  Deze subsidie geldt voor een infiltratiesysteem bij bestaande woningen.
  Ook bij nieuwbouw kan hier aanspraak op worden gemaakt, op voorwaarde dat deze infiltratie bijkomend op de overloop van de regenwaterput wordt geplaatst.
 • Subsidie voor de aanplanting en het onderhoud van lijnvormige elementen in (of aan de rand van) landbouw- en parkgebieden.
  Er wordt een subsidie per plant (of boom) voorzien voor de aankoop.
  Voor het onderhoud wordt gesubsidieerd per lopende meter (of per vierkante meter voor houtkanten).

Meer informatie?


Voor vragen kan je steeds terecht op de gemeente bij het woonloket
Tel. 03 320 94 00  of e-mail: info@borsbeek.be

De aanvraagformulieren dienen ingediend te worden bij:
Marc Tritsmans – milieudienst
de Robianostraat 64, Borsbeek
Tel. 03 320 94 02  of  e-mail: milieu@borsbeek.be

5. Premies uitgekeerd door de netbeheerders

www.eandis.be
De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren. Dit doen ze ondermeer door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Tot en met 2011 waren netbeheerders vrij in het kiezen van de acties waarvoor zij financiële tegemoetkomingen deden. Vanaf 1 januari 2012 veranderden de premies die je van je netbeheerder kan krijgen en zullen de premies van alle netbeheerders hetzelfde zijn. Deze nieuwe regeling is van toepassing op facturen opgemaakt vanaf 2012.

 • Premies Eandis en Infrax

Premies isolatie, ventilatie, verwarming en warm water

 Maatregel   Vanaf 1 januari 2012                      
   
Dakisolatie of zoldervloerisolatie
 • 6 €/m² ( met een maximum van 720 euro) of 3 euro/m² ( met een maximum van 360 euro) indien zelf geplaatst
 • Het bedrag wordt verhoogd met 1 euro/m² vanaf een R-waarde hoger dan 4m²K/W en met 2 euro/m² vanaf 4.5m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van deze bedragen
 • Premie Vlaamse overheid valt weg.
Buitenmuurisolatie
 • Spouwmuurisolatie: 6 euro/m² (maximaal 800 euro)
 • Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 euro/m² (maximaal 2000 euro)
Vloerisolatie
 • 6 euro/m² ( maximaal 800 euro)
Hoogrendementsbeglazing
 • Enkel ter vervanging van enkel glas: 12 euro/m² voor een U-waarde gelijk aan of lager dan 1.1W/m²K (maximaal 300 euro)
 • Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 euro/m² voor een U-waarde lager dan 0.8 W/m²K(maximaal 375 euro)
Warmtepomp
 • Maximaal 1700 euro
Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming)
 • 200 euro/m² zonnecollector (maximaal 1500 euro)

Premies volgens energieprestatiepeil (E-peil) *

Datum bouwvergunning   E-peil              Premie                    
     
Vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 Van 60 tot en met 41
 • Voor woningen: 1000 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt lager dan 60
 • Voor appartementen: 400 euro en 20 euro per punt lager dan 60
  40 of lager
 • Voor woningen: 1800 euro verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan 40
 • Voor appartementen 800 euro en 30 euro per putn lager dan 40
 • Vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013
 • Wie vanaf 2012 een bouwaanvraag indient, zal een E-peil moeten halen van ten hoogste 70.
Van 50 tot en met 41
 • Voor woningen: 1400 euro, verhoogd met 40 euro per E-peilpunt lager dan 50
 • Voor appartementen : 600 euro en 20 euro per punt lager dan 50
  40 of lager
 • Voor woningen: 1800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan 40
 • Voor appartementen: 800 euro en 30 euro per punt lager dan 40

*Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van je woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van je nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning vanaf 2012 de norm E 70 niet overschrijden.

 • Premies voor beschermde afnemers

Opgelet, alle premies en maxima liggen 20% hoger voor beschermde afnemers;

De kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine blijft bestaan.

Betaalbaar wonen via goedkope lening

 

Naast de hierboven beschreven premies kan je ook beroep doen op een aantal goedkope leningen die betaalbaar wonen mogelijk maken.
Voor meer informatie over onderstaande leningen (toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure ...) kan je terecht op deze pagina.

 • Sociale lening voor nieuwbouw, aankoop en/of renovatie van een woning
 • Mama-papa lening voor een renovatieovereenkomst
 • Groene lening
 • Goedkope lening voor energiebesparende maatregelen (energieK, goedkope energielening Kempen)

Gebonden aan voorwaarden

Om recht te hebben op een premie of lening moeten je meestal aan enkele voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben te maken met het belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken … . Aan elke premie zijn andere voorwaarden verbonden. Ook de hoogte van het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo is er bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen premies die beschikbaar zijn voor bestaande woningen (renovatie) en premies voor nieuwbouwwoningen. Voorwaarden rond de toekenning en de aanvraag zijn ook afhankelijk van de persoon van de aanvrager: eigenaar, eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder, huurder, beschermde afnemer, school, vereniging, instelling … .