Naar inhoud

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
huisvesting@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur op afspraak
Donderdag 9 - 12 uur  
     

 

Meer info

Sociale en betaalbare huisvesting

Er bestaan verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting, gaande van huurwoningen tot koopwoningen en kavels. Om er voor in aanmerking te komen, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de pagina's hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting. Er wordt ook telkens stilgestaan bij de voorwaarden en je vindt er links naar overkoepelende instanties.

Een sociale woning huren

Een sociale woning kopen

Betaalbaar wonen via goedkopere leningen

Je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor

 

Een sociale woning huren

Sociale huurwoningen zijn een belangrijk hulpmiddel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben toch een goede woning en dit tegen een betaalbare huurprijs en met woonzekerheid. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) bouwen sociale huurwoningen en verhuren deze met een langlopend contract. De huurprijs van een sociale huurwoningen is gekoppeld aan het inkomen. Ook sociale verhuurkantoren  (SVK) bieden sociale huurwoningen aan.

In Borsbeek is dat het Sociaal Verhuurkantoor Woonweb in Kontich.
Ze bouwen deze woningen niet zelf, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar-verhuurder om deze verder te kunnen verhuren.

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dezelfde bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bij een sociaal verhuurkantoor. Je kan deze nalezen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet kan zich inschrijven.

In mijn gemeente?

-    SVK Woonweb                
-    SHM De Ideale Woning         
-    ARRO Antwerpen       

Hoe wordt een sociale huurwoning toegewezen?

Aangezien er een tekort is aan sociale huurwoningen, werken zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren met een wachtlijst. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij gebeurt de toewijzing van een woning steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting en de eventuele voorrangsregels. Hier vind je meer informatie over deze toewijzingsregels.

Sociale verhuurkantoren geven voorrang aan personen die weinig middelen hebben en het meest dringend een woning nodig hebben. Op deze pagina worden de toewijzingsregels van het sociaal verhuurkantoor Woonweb verder toegelicht.

Kan ik mijn sociale huurwoning kopen?

Als je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij en je wil op een bepaald moment je woning kopen, dan kan je beroep doen op het ‘kooprecht van de zittende huurder’. Als huurder van een sociale woning heb je het recht om de door jou gehuurde woning aan te kopen. Je dient de woning dan wel 5 jaar ononderbroken gehuurd te hebben.
Meer informatie over je kooprecht als zittende huurder vind je op deze pagina.

Welke rechten en plichten heb ik als sociale huurder?

•    Wie moet schade aan mijn woning betalen?
•    Wie moet herstellingen betalen?
•    Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
•    Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?
•    Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?
•    Wat zijn de rechten en plichten van de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?

Op deze vragen krijg je een antwoord de brochure 'Ziezo!', een handig zakboekje voor sociale huurders .    

Een sociale woning kopen

Een sociale woning of kavel kopen

Naast sociale huisvestingsmaatschappijen die woningen verhuren zijn er ook sociale huisvestingsmaatschappijen die woningen verkopen.
Sommige maatschappijen kunnen naast sociale koopwoningen ook sociale kavels verkopen.

Kom ik in aanmerking voor een sociale koopwoning of sociale kavel?

Op deze pagina kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een sociale koopwoning of sociale kavel.
Je vindt er de toelatingsvoorwaarden en de uitzonderingsregels.

In mijn gemeente?

Voor Borsbeek kan je voor sociale koopwoningen of sociale kavels terecht bij:

Betaalbaar wonen via goedkopere leningen

Een sociale lening

Voor de financiering van je nieuwbouw, je aankoop en/of verbouwing van een woning kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een sociale lening.
Met een sociale lening betaal je maandelijks minder dan met een reguliere lening. Je kan voor zo’n sociale lening terecht bij diverse instanties.
Op bouwenenwonen.be vind je meer informatie over deze sociale leningen. Je vindt er ook een lijst van de erkende sociale kredietmaatschappijen.
Je vindt er informatie over:

Belastingsvermindering voor renovatieovereenkomst (mama-papa lening) en verminderde registratierechten

Bij aankoop van een leegstaande of verkrotte woning kan je in bepaalde gevallen genieten van de zogenaamde mama-papa lening. Je kan dan geld lenen bij familie of vrienden om je woning te verbouwen en dit tegen een lage rente. De persoon die je geld leent, kan genieten van een belastingsvermindering.
Daarnaast kan je bij aankoop van een leegstaande woning onder bepaalde voorwaarden zelf genieten van een vermindering van de registratierechten.
De heffingsgrondslag wordt dan met 30.000 euro verminderd.

Groene lening

Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van energiebesparende uitgaven.
Onder bepaalde voorwaarden kan zo'n lening je recht geven op een interestkorting (interestbonificatie) van 1,5 % en een belastingvermindering van 40 % op de interesten die resteren na aftrek van de interestkorting. 2011 is het laatste jaar waarin je een groene lening kan aangaan.

Informatie over de groene lening vind je op energiesparen.be

Gratis verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen.
Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.

BTW-vermindering van 6% bij renovatiewerken

Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je woning (woning ouder dan 5 jaar) laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw in plaats van 21 %.
Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning en is wel gebonden aan een aantal voorwaarden.

Fiscale voordelen van een hypothecaire lening

Als er aan enkele voorwaarden voldaan is, geven de bestedingen (kapitaalaflossingen en intresten) van je hypothecaire lening recht op de aftrek 'enige, eigen woning'.

Tussenkomst stookoliefonds

De VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Voor meer informatie kan je terecht bij je OCMW.

Je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Een woning verhuren verloopt niet altijd van een leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als je dit liever niet meer zelf doet, kan je je pand ook verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Het sociaal verhuurkantoor (SVK Woonweb te Kontich) neemt je werk dan over en staat in voor volgende zaken:

  • De keuze van de huurder en het huurcontract;
  • De opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
  • De inning van de huur;
  • De brandverzekering;
  • De organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
  • De begeleiding van de huurder indien nodig.

Voordelen

Je woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen:

  • Het sociaal verhuurkantoor sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren (onderhoud, afsluiten brandverzekering …);
  • De eigenaar ontvangt van het sociaal verhuurkantoor elke maand een stipte betaling van de afgesproken huurprijs, ook al staat de woning tijdelijk leeg;
  • De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten;
  • Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven.

Ook als je woning moet worden opgeknapt kan samenwerken met een SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies (verbeteringspremie, renovatiepremie …)
Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK. Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.svkwoonweb.be

Download ook de brochure.