Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

EU burger met hoofdverblijfplaats in Borsbeek?

Europese verkiezingen

Ben jij een EU-burger met hoofdverblijfplaats in Borsbeek?  Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Bent u een Europese burger en verblijft u in België, dan kunt u deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement.

Je kan je enkel inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen. Dit In tegenstelling tot de Belgische kiezers want zij kiezen ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen ?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 maart 20119
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Borsbeek op 1 maart 2019  
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019
  • Over stemrecht beschikken op 26 mei 2019  (niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht)
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 1 maart 2019

Hoe een aanvraag indienen?

  • Vul het inschrijvingsformulier (pdf, 66.6 kB) in.
  • Maak een kopie van je identiteitsdocument (bv. identiteitskaart, vreemdelingenkaart, …)
  • Bezorg ons het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie van je identiteitsdocument uiterlijk op 28 februari 2019.

-per mail: burgerzaken@borsbeek.be

-of per post t.a.v. dienst Burgerzaken/Verkiezingen

!Opgelet: We raden je aan om je aanvraag voor 15 februari 2019 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog tijd om die te bezorgen. 

Het gemeentebestuur controleert uw aanvraag en stelt u nadien via een aangetekende brief op de hoogte of u als kiezer wordt erkend. Bij goedkeuring van uw inschrijving op de kiezerslijst bent u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. U kunt dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Wenst u niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, dan hoeft u verder niets te doen.

Meer info?

Meer info over de uitoefening van uw stemrecht en uw recht op verkiesbaarheid als EU-burger in België bij de verkiezingen van het Europees Parlement? Surf dan naar http://www.europeanelections.belgium.be (beschikbaar in 24 talen).