Naar inhoud

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
e-mail

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur op afspraak
Donderdag 9 - 12 uur  
     

 

Meer info

Huur- en verhuuradvies

Privé huren

Huur je op de private markt en heb je juridische vragen, dan kan je voor advies terecht bij de Huurdersbond, een belangenvereniging van huurders. De Huurdersbond komt ook tussen bij geschillen met de verhuurder. Twijfel je aan de kwaliteit van je huurwoning? Dan kan je voor advies en begeleiding terecht in het woonkantoor.

Huurdersbond Antwerpen, Langstraat 102, 2140 Borgerhout

tel. 03 272 27 42

Privé verhuren

Sinds 1 januari 2007 is elke verhuurder verplicht om het huurcontract van zijn woning te laten registreren. Dat moet binnen de twee maanden, vanaf de ondertekening van het huurcontract.

Wil je een verklaring dat je woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode, dan kan je bij het woonloket een conformiteitsattest aanvragen.

Voor de registratie kan je terecht bij:

Federale Overheidsdienst Financiën / Registratie
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 02 572 57 57

Voor advies, informatie en ondersteuning bij geschillen, kan je terecht bij:

Huursubsidie

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald
 • en een eenmalige installatiepremie.

Je komt alleen in aanmerking wanneer je onlangs verhuisd bent of binnenkort zal verhuizen.

Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben gekregen komen niet in aanmerking.

Download hier de brochure.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden op vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning:

- Inkomen

 • De som van het aan de personenbelasting onderworpen inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden van drie jaar voor de aanvraag mag maximaal 15.830 euro (16.320 euro in 2012) bedragen, te verhogen met 1.420 euro (1.460 euro in 2012) per persoon ten laste.

- Eigendom

 • de laatste drie jaar heb jij of één van je gezinsleden geen woning in eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

- Woning

 • zowel de woning die je verlaat als deze waar je naar verhuist moeten in het Vlaamse Gewest liggen
 • de woning die je verlaat:
  • is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard
  • is te klein voor je gezin
 • de nieuwe huurwoning:
  • mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn
  • mag geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen en moet aangepast zijn aan de samenstelling van het gezin
  • heeft een maximale huurprijs van 530 euro (550 euro in 2012) als je geen personen ten laste heeft. Dit maximum kan verhoogd worden per persoon ten laste.

Voor een overzicht van de volledige voorwaarden, raadpleeg deze link.

Procedure

 • Je moet de aanvraag indienen via volgend formulier.
 • Je dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de Provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.
 • Je vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan voordat je naar je nieuwe huurwoning verhuist, maar je moet wel binnen de 9 maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning huren.
 • Wanneer je al verhuisd bent naar je nieuwe woningen, moet je binnen de 9 maanden nadat je in je nieuwe woning bent ingeschreven je aanvraag indienen.

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • De huursubsidie wordt berekend op basis van je inkomen en wordt maximum 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode.
 • De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat je aanvraag is goedgekeurd. Vervolgens wordt de huursubsidie driemaandelijks uitbetaald.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de uitbetalingstermijn van 9 jaar:

 • In enkele gevallen ontvang je de huursubsidie enkel gedurende de eerste twee jaar.
 • Indien je bejaard of gehandicapt bent, ontvang je levenslang het bedrag van de huursubsidie zoals vastgesteld tijdens de eerste twee jaar, zolang je in een conforme en aangepaste huurwoning blijft wonen. Deze uitzondering geldt enkel voor de huurder zelf, niet voor andere inwonende bejaarden of gehandicapten.

Maandelijkse huurpremie voor gezinnen die 5 jaar wachten op een sociale woning

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vijf jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen vanaf 1 augustus 2012 een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Wanneer je in aanmerking komt, zal je een invulformulier toegestuurd krijgen om de maandelijkse premie te ontvangen.

Je komt als huurder in aanmerking wanneer je:

 • in een private huurwoning woont (het huurcontract moet niet op je naam staan)
 • de private huurwoning niet van je vader, moeder, broer, zus, grootmoeder, grootvader, oom of tante huurt als die op hetzelfde adres wonen
 • een maximuminkomen hebt van minder dan 16.230 EUR, te vermeerderen met 1.460 EUR per persoon ten laste
 • 5 jaar of langer kandidaat-huurder bent voor een sociale woning
 • geen eigen woning of perceel voor woningbouw in volle eigendom hebt
 • een private woning huurt waarvan de huurprijs maximaal 550 EUR bedraagt, te vermeerderen met 38,50 EUR per persoon ten laste.

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kan je een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van 120 EUR per gezin, te vermeerderen met 20 EUR per persoon ten laste. De maandelijkse premie kan maximaal een derde van de huurprijs bedragen.

Wetgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Websites