Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Tweede verblijven

Tweede verblijven

Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Borsbeek een reglement op tweede verblijven. Zakelijk gerechtigden moeten hun eigendom die gebruikt wordt door zichzelf of andere aangeven als tweede verblijf bij de gemeente. Dat kan door het onderstaande aangifteformulier ingevuld en met bijlagen in te dienen door het, met de vermelding ‘Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen’ te mailen naar huisvesting@borsbeek.be, op te sturen of persoonlijk te bezorgen.

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of gebruiker niet tot hoofdverblijfplaats dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt. Om sprake te zijn van een tweede verblijf moeten de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming, sanitair…) in de woning aanwezig zijn. De aanvrager van het tweede verblijf zal dit ook dienen te bewijzen bij zijn aanvraag tot tweede verblijf.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven. Deze gemeentebelasting bedraagt 1.250 euro per aanslagjaar per tweede verblijf. Bij gebrek aan aangifte of onjuiste afgifte, kan de belasting ambtshalve worden gekohierd op de grond van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschik.

Meer informatie omtrent de vrijstelling van betaling of het indienen van een bewaar tegen de belasting is terug te vinden in het gemeentelijk reglement op tweede verblijven.

Aangifteformulier tweede verblijf
Reglement tweede verblijven