Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

RUP Kernversterking

RUP Kernversterking

Waarom de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan? 

De gemeente Borsbeek zet in op een betere kwaliteit van de woonomgeving met een herkenbare publieke ruimte. We willen naar de toekomst toe helderheid scheppen over de mogelijkheden en locaties van projecten.

Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze aansluiting vinden bij het straatbeeld en passen binnen een structuur van leefbare straten, groengebieden en pleintjes.

Om dit te realiseren maken we een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "kernversterking" op. De contour wordt begrensd door de volgende straten: Frans Beirenslaan, Herentalsebaan, Schanslaan, Lucien Hendrickxlei, Jozef Reusenslei.

Huidige stand van zaken

De gemeenteraad heeft in de zitting van 21 maart 2022, het gemeentelijk RUP Kernversterking voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek in het kader van deze vaststelling werd georganiseerd van 6 april 2022 tot en met 4 juni 2022.

De plannen kunnen nog steeds worden ingekeken. Alle documenten zijn hieronder beschikbaar.

Daarnaast kan je de documenten ook steeds komen inkijken op het gemeentehuis van Borsbeek bij de dienst omgeving. Hiervoor dien je steeds een afspraak te maken.

De Gecoro zal binnen een periode van 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, de bezwaren en opmerkingen behandelen en een advies formuleren. Binnen een periode van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, zal de gemeenteraad overgaan tot het definitief vaststellen van het RUP.

Het definitief vastgestelde RUP zal op de website gepubliceerd worden.

Informatie en documentatie 

Toelichting filmpje

Presentatie RUP 'kernversterking'

Feitelijke toestand

Juridische toestand doc 1

Juridische toestand doc 2

Ontwerp grafisch plan

Ontwerp procesnota

Ontwerp register planbaten en planschade

Ontwerp toelichtingsnota

Ontwerp voorschriften

Berichtgeving

Berichtgeving start openbaar onderzoek op website
Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Vragen of opmerkingen over de startnota kernversterking
Berichtgeving RUP kernversterking

Meer info

omgeving@borsbeek.be