Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

RUP Kernversterking

RUP Kernversterking

Waarom de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan? 

De gemeente Borsbeek zet in op een betere kwaliteit van de woonomgeving met een herkenbare publieke ruimte. We willen naar de toekomst toe helderheid scheppen over de mogelijkheden en locaties van projecten.

Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze aansluiting vinden bij het straatbeeld en passen binnen een structuur van leefbare straten, groengebieden en pleintjes.

Om dit te realiseren werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Kernversterking" op. De contour wordt begrensd door de volgende straten: Frans Beirenslaan, Herentalsebaan, Schanslaan, Lucien Hendrickxlei en Jozef Reusenslei.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft in de zitting van 21 november 2022 het gemeentelijk RUP Kernversterking definitief vastgesteld.

De voorschriften van het RUP zijn van toepassing vanaf 14 december 2022 en gelden tot op het ogenblik dat deze worden opgeheven of vervangen door een wijziging.

Alle plannen kunnen worden geraadpleegd op de website van digitaal stedenbouwkundige informatie van het departement Omgeving of hieronder bij downloads.

Vragen?

Zit je met vragen? Neem dan zeker eens een kijkje bij onze FAQ (frequently asked questions) of bij de beschikbare documenten hieronder.

Zo werden alle ingezonden bezwaren grondig gelezen en verwerkt. Het resultaat daarvan kan je hier raadplegen. 

Daarnaast kan je alle documenten ook steeds komen inkijken op het gemeentehuis van Borsbeek bij de dienst omgeving. Hiervoor dien je steeds een afspraak te maken.

Je mag je vragen ook sturen naar onze dienst omgeving via omgeving@borsbeek.be .

Berichtgeving

Berichtgeving start openbaar onderzoek op website
Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Vragen of opmerkingen over de startnota kernversterking
Berichtgeving RUP kernversterking