Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Stedenbouwkundige uittreksels

Bij een verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht ‘notariële inlichtingen’ op te vragen over het pand. In dit stedenbouwkundig uittreksel wordt informatie gegeven over ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting, bescherming onroerend erfgoed, andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en -heffingen.

Hoe aanvragen?

Je notaris dient een aanvraag in bij de dienst omgeving via omgeving@borsbeek.be . De gemeente levert het stedenbouwkundig uittreksel af binnen de 30 dagen. Dien je sneller het stedenbouwkundig uittreksel te ontvangen? Meld dan bij je aanvraag dat je gebruik wenst te maken van de spoedprocedure.

Kostprijs

De kostprijs voor de aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 100 euro.

De kostprijs voor een spoedprocedure bedraagt 150 euro.