Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Advies voor verhuurders

Conformiteitsnormen

 Indien u een pand wenst te verhuren moet dit pand conform de Vlaamse woningkwaliteitsnormen zijn. Op de site van Wonen Vlaanderen  staan de belangrijkste kwaliteitseisen en hoe de woning hierop zal worden gecontroleerd.

Wil je een verklaring dat je woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode, dan kan je bij het een conformiteitsattest aanvragen via volgende link: Conformiteitsattest huurwoningen

Registratie huurcontract

Sinds 1 januari 2007 is elke verhuurder verplicht om het huurcontract van zijn woning te laten registreren bij de FOD Financiën. Dat moet binnen de twee maanden, vanaf de ondertekening van het huurcontract.

Voor de registratie kan je terecht bij:

Federale Overheidsdienst Financiën / Registratie
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 02 572 57 57
e-mail: rzsj.kantoor.antwerpen2@minfin.fed.be 

Geschillen met huurder

Indien je als verhuurder advies, informatie of ondersteuning wenst na geschillen met je huurder, kan je terecht bij:

Je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Een woning verhuren verloopt niet altijd van een leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als je dit liever niet meer zelf doet, kan je je pand ook verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Het sociaal verhuurkantoor (SVK Woonweb te Kontich) neemt je werk dan over en staat in voor volgende zaken:

  • De keuze van de huurder en het huurcontract;
  • De opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
  • De inning van de huur;
  • De brandverzekering;
  • De organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
  • De begeleiding van de huurder indien nodig.

Je woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen:

  • Het sociaal verhuurkantoor sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren (onderhoud, afsluiten brandverzekering …);
  • Huurgarantie: De eigenaar ontvangt van het sociaal verhuurkantoor elke maand een stipte betaling van de afgesproken huurprijs, ook al staat de woning tijdelijk leeg;
  • De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten;
  • Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven.

Ook als je woning moet worden opgeknapt kan samenwerken met een SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies (renovatiepremie, sociale dakisolatiepremies, …)
Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK. Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.svkwoonweb.be of neem contact op met het SVK via volgende contactgegevens: Antwerpsesteenweg 62,  2550 Kontich. Tel:  03 449 84 70