Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Advies voor verhuurders

Op deze pagina vind je als verhuurder van een woning enkele nuttige tips zodat je vlot en volgens de huidige Vlaamse en gemeentelijke wetgeving je pand kan verhuren.

Conformiteitsnormen

Registratie huurcontract 

Geschillen met huurder

Je woning verhuren via sociale woonmaatschappij Thuisrand

Conformiteitsnormen

Indien u een pand wenst te verhuren moet dit pand conform de Vlaamse woningkwaliteitsnormen zijn.

Download de checklist en doe een woningscan in 1,2,3! De checklist is een weergave van de meest voorkomende zaken die mogelijk niet in orde zijn in huurwoningen.

Let op! De Vlaamse Codex Wonen is echter veel uitgebreider dan de checklist waardoor er nog steeds andere gebreken tijdens een onderzoek aan het licht kunnen komen. Op de site van Wonen Vlaanderen staan de uitgebreide kwaliteitseisen en hoe de woning hierop zal worden gecontroleerd

Wil je een verklaring dat je woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen via volgende link: Conformiteitsattest huurwoningen

In Borsbeek is het als eigenaar tevens verplicht een woonkwaliteitsonderzoek aan te vragen indien je start met een nieuwe inhuring of ter beschikkingstelling van een woning of appartment van 40 jaar of ouder. 

Registratie huurcontract

Sinds 1 januari 2007 is elke verhuurder verplicht om het huurcontract van zijn woning te laten registreren bij de FOD Financiën. Dat moet binnen de twee maanden, vanaf de ondertekening van het huurcontract.

De registratie kan je vlot online doen via MyMinfin:

 • Meld je aan op Myminfin
 • Klik op 'Onthaal - Mijn woning en mijn onroerende goederen - Een huurcontract laten registreren (MyRent)'
 • Klik links in het menu op ‘HUURCONTRACTEN’ en vervolgens op ‘Uw contract aanbieden’
 • Voer de gevraagde gegevens in
 • Maak een kopie in pdf-formaat van het huurcontract en laad die op in de toepassing
 • Verstuur uw aanvraag

Voor vragen of hulp bij de registratie kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën / Registratie (Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen) via tel. 02 572 57 57 of e-mail: rzsj.kantoor.antwerpen2@minfin.fed.be   

Geschillen met huurder

Indien je als verhuurder advies, informatie of ondersteuning wenst na geschillen met je huurder, kan je terecht bij:

Je woning verhuren via sociale woonmaatschappij Thuisrand

Een woning verhuren verloopt niet altijd van een leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als je dit liever niet meer zelf doet, kan je je pand ook verhuren via de sociale woonmaatschappij Thuisrand.

Woonmaatschappij Thuisrand neemt je werk dan over en staat in voor volgende zaken:

 • De keuze van de huurder en het huurcontract;
 • De opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
 • De inning van de huur;
 • De brandverzekering;
 • De organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
 • De begeleiding van de huurder indien nodig.

Je woning verhuren aan een sociale woonmaatschappij biedt je als eigenaar stevige voordelen:

 • De woonmaatschappij sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich neemt, net als alle administratieve beslommeringen en andere praktische problemen van het verhuren (onderhoud, afsluiten brandverzekering …);
 • Huurgarantie: De eigenaar ontvangt van de woonmaatschappij elke maand een stipte betaling van de afgesproken huurprijs, ook al staat de woning tijdelijk leeg;
 • De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten;
 • Na afloop wordt de woning in oorspronkelijke staat teruggegeven.

Ook als je woning moet worden opgeknapt kan samenwerken met de woonmaatschappij interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies (renovatiepremie, sociale dakisolatiepremies, …)
Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een woonmaatschappij. Verhuren via de woonmaatschappij kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.thuisrand.be of neem contact op met de woonmaatschappij Thuisrand via volgende contactgegevens: tel. 03 320 29 70 of info@thuisrand.be .