Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Klachten omtrent woonkwaliteit huurwoning

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Toch kan het gebeuren dat woningen gebreken vertoont waardoor de woning niet voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen.

Huur je een woning met gebreken en weet je niet goed wat je nu best kan doen? Volgend stappenplan kan je hierbij helpen:

Stap 1: Wie is verantwoordelijk? De huurder of verhuurder?

Lijst voor jezelf de gebreken in de woning op. Ga na wie verantwoordelijk is voor de herstellingen: jij, als huurder, of de verhuurder. Maak hiervoor gebruik van de brochure 'Ziezo!' van de provincie Antwerpen of neem contact op met de huurdersbond Antwerpen voor hulp. Via de dienst huisvesting van de gemeente Borsbeek kan je een gratis doorverwijzing krijgen naar de huurdersbond Antwerpen.

Huurdersbond Antwerpen, Langstraat 102, 2140 Borgerhout

tel. 03 272 27 42

antwerpen.huurdersbond@gmail.com

Stap 2. Aangetekend schrijven richten aan de verhuurder

Indien bepaalde gebreken voor de verhuurder zijn, verwittig de verhuurder met een aangetekend schrijven waarin je hem verzoekt de nodige werken uit te voeren tegen een bepaalde termijn. Ook hiervoor kan je hulp vragen aan de huurdersbond.

Stap 3. Vraag een woonkwaliteitsonderzoek aan

Onderneemt de verhuurder geen actie nadat je de gebreken schriftelijk hebt gemeld? Vraag dan een woningonderzoek aan bij de dienst huisvesting door het aanvraagformulier door te mailen naar huisvesting@borsbeek.be.

Dit is de start voor de procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van de woning.

Woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

Zo moet elke woning beschikken over:

  • voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden
  • voldoende verlichting en verluchting
  • veilige elektriciteits-en stookolie- of gasinstallaties
  • elementaire sanitaire voorzieningen
  • rookmelders

Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn. De aanvraag voor de woningcontrole wordt ingediend via het aanvraagformulier.

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een intergemeentelijke woningcontroleur aan de hand van het technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt en/of onbewoonbaar is. De gebreken worden ondergebracht in 3 categorieën op het technische verslag:

  • gebreken categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken
  • gebreken categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning,
  • gebreken categorie 3: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

Een woning met maximum 6 gebreken in categorie 1 wordt conform verklaard. Vanaf dat een woning 7 gebreken heeft in categorie 1 wordt de woning ongeschikt geacht. Vanaf één gebrek in categorie 2, is de woning ongeschikt. Een gebrek in categorie 3 leidt tot een onbewoonbaarheid van de woning. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

De intergemeentelijke woningcontroleur zal de eigenaar 4 maanden de tijd geven om de problemen te verhelpen en de nodige herstellingen door te voeren. Indien de eigenaar hier geen gehoor aan geeft, zal de intergemeentelijke woningcontroleur een advies overmaken aan de burgemeester om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

De burgemeester neemt de eindbeslissing om de woning al dan niet ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren na een hoorzitting met de betrokken partijen (verhuurders en bewoners).

Indien de woning ongeschikt- en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt het pand opgenomen op de Vlaamse Inventaris voor Ongeschikt en Onbewoonbare Woningen (VIVOO). Indien de verhuurder niet binnen het jaar de opgesomde gebreken in orde brengt, kan het betalen van een heffing worden gevraagd. De opname van de woning in de inventaris betekent ook dat het sociaal beheersrecht kan worden uitgeoefend zodat slechte woningen op de markt kunnen worden gerecupereerd. Het verhuren van een ongeschikte en/of onbewoonbare woning door de eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Een woning kan ook rechtstreeks door de burgemeester onbewoonbaar worden verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bij ernstige risico's en in het algemeen belang van de burgers.