Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Meer info

Tegemoetkomingen en premies: wonen

Huurpremie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer op de wachtlijst staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij en in een private huurwoning wonen, kunnen vanaf 1 augustus 2012 een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Wanneer je in aanmerking komt, zal je normaal automatisch een invulformulier toegestuurd krijgen om de maandelijkse premie te ontvangen.

U stuur het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam, naar het adres dat bovenaan het aanvraagformulier vermeld staat. Indien nodig voegt u ook bewijsstukken toe bijvoorbeeld: een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen, het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven en de attestering van een erkende handicap.

Hoeveel de huurpremie bedraagt is afhankelijk van uw inkomen, de grootte van uw gezin, de ligging en de huurprijs van uw woning. Meer informatie hierover vindt u op de site van Wonen Vlaanderen.  U vindt hier ook  de voorwaarden terug waaraan u als huurder dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de huurpremie.

Voldoet u aan alle voorwaarden maar ontving nog geen invulformulier? Neem dan contact op met het team huurpremie van Wonen-Vlaanderen:

tel.  02 553 03 76 (elke werkdag van 8u30 tot 12u30)
e-mail: huurpremie.wonen@vlaanderen.be

Huursubsidie

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die:

  • verhuizen van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde verklaarde woning naar een geschikte woning
  • OF verhuizen van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning
  • OF verhuizen naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
  • OF dakloos waren en nu een woning betrekken

Of u al dan niet recht hebt op de huursubsidie is afhankelijk van uw inkomen, eigendom, de woning die u hebt verlaten en de woning die u gaat betrekken. Op de site van Wonen Vlaanderen  vindt u de voorwaarden terug waaraan u als huurder dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de huursubsidie.

U doet uw aanvraag nadat u verhuisd bent, en dit binnen de 9 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract. Als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor, kan u ook na deze 9 maanden nog een aanvraag indienen. Hier kan u het aanvraagformulier downloaden.

U dient het ingevulde aanvraagformulier in bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen. Voor de gemeente Borsbeek is dit volgend adres:

Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen

email: wonen.antwerpen@vlaanderen.be

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.

Als u dakloos was, en daardoor al een installatiepremie kreeg van het OCMW, dan kunt u deze installatiepremie niet meer krijgen. U zal de installatiepremie evenmin krijgen als:

  • u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en u uw aanvraag meer dan negen maand na de startdatum van uw huurcontract indient
  • u ooit al een installatiepremie heeft ontvangen van Wonen-Vlaanderen

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat je aanvraag is goedgekeurd. Vervolgens wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Levenslang en aanpasbaar wonen

Levenslang en aanpasbaar wonen (of 'meegroeiwonen') betekent dat je je huis zo bouwt of verbouwt dat je het makkelijk en met zo weinig mogelijk kosten aan de veranderde levensomstandigheden kan aanpassen. Zo voorkom je bijvoorbeeld bij ouderdom of bij een handicap een verplichte verhuis omdat je woning niet meer voldoet aan je noden.

Bij de bouw van een nieuwe woning of een grondige verbouwing hou je best rekening met een reeks criteria inzake toegankelijkheid, veiligheid en comfort. Zo kan je door enkele kleine en goedkope aanpassingswerken in dezelfde vertrouwde omgeving blijven wonen.

Hou bij de opmaak van je bouwplannen rekening met de steeds veranderende behoeften die gepaard gaan met de verschillende levensfasen bijvoorbeeld gezinsgroei, ouderdom, handicap,...

Via de volgende link vind je de technische handleiding ontwerpgids meegroeiwonen. 
Bekijk ook de brochure 'levenslang wonen'. 

Een sociale lening 

Voor de financiering van je nieuwbouw, je aankoop en/of verbouwing van een woning kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een sociale lening.
Met een sociale lening betaal je maandelijks minder dan met een reguliere lening. Je kan voor zo’n sociale lening terecht bij diverse instanties.

Je vindt meer informatie over de erkende kredietmaatschappijen en opties tot sociale leningen hieronder:

Gratis verzekering Gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van 10 jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. In het geval van onvrijwillige werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest. Ook zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming.

De toelichtingsbrochure en aanvraagformulier vind je hier .

Tussenkomst stookoliefonds

De VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Voor meer informatie kan je terecht bij je OCMW op de volgende website www.verwarmingsfonds.be.

Individueel advies voor toegankelijkheid woning

Mensen met een handicap en oudere mensen laten zich best goed adviseren bij het aanpassen van hun woonomgeving. Naargelang de aard van de vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst het provinciebestuur door naar gespecialiseerde diensten die thuis zijn in het individueel woningadvies. De provincie Antwerpen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Toegankelijkheidsbureau en met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing. De provincie Antwerpen komt tegemoet voor de betaling van de advieskosten. Je kan dit advies rechtstreeks via de website van de provincie