Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Sociale huur- en koopwoningen

Er bestaan verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting, gaande van huurwoningen tot koopwoningen en kavels. Om er voor in aanmerking te komen, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de pagina's hieronder vind je meer informatie over de verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting. Er wordt ook telkens stilgestaan bij de voorwaarden en je vindt er links naar overkoepelende instanties.

Een sociale woning huren

Een sociale woning kopen 

1. Een sociale woning huren

Sociale huurwoningen zijn een belangrijk hulpmiddel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben toch een goede woning en dit tegen een betaalbare huurprijs en met woonzekerheid.

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dezelfde bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bij een sociaal verhuurkantoor. Je kan deze nalezen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  (VMSW). Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet kan zich inschrijven.

Hoe wordt een sociale huurwoning toegewezen?

Aangezien er een tekort is aan sociale huurwoningen, werken zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren met een wachtlijst. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij gebeurt de toewijzing van een woning steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting en de eventuele voorrangsregels. Hier  vind je meer informatie over deze toewijzingsregels.

Sociale verhuurkantoren geven voorrang aan personen die weinig middelen hebben en het meest dringend een woning nodig hebben. Op deze pagina  worden de toewijzingsregels van het sociaal verhuurkantoor Woonweb verder toegelicht.

Hoe kan ik me inschrijven op de wachtlijst?

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) bouwen sociale huurwoningen en verhuren deze met een langlopend contract. De huurprijs van een sociale huurwoningen is gekoppeld aan het inkomen. In Borsbeek is de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning actief.

Hier vind je het inschrijvingsformulier voor De Ideale Woning terug. Zo kan u de formulieren zelf downloaden, invullen, ondertekenen, en samen met de nodige attesten opsturen naar De Ideale Woning:

Contactgegevens van Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning:

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70
kandidaat@deidealewoning.be

Ook sociale verhuurkantoren  (SVK) bieden sociale huurwoningen aan. In Borsbeek is dat het Sociaal Verhuurkantoor Woonweb Kontich. Ze bouwen deze woningen niet zelf, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar-verhuurder om deze verder te kunnen verhuren.

Hier vind je het inschrijvingsformulier voor SVK Woonweb terug. Zo kan u de formulieren zelf downloaden, invullen, ondertekenen, en samen met de nodige attesten opsturen naar SVK Woonweb:

Contactgegevens van Sociaal Verhuurkantoor Woonweb Kontich:

Antwerpsesteenweg 62
2550 Kontich
03 449 84 70
info@svkwoonweb.be

Heb je vragen of ondervind je moeilijkheden bij het invullen van de inschrijvingsformulieren neem dan contact op met De Ideale Woning, SVK Woonweb of de gemeentelijke dienst huisvesting (tel. 03 320 94 00).

Welke rechten en plichten heb ik als sociale huurder?

 •  Wie moet schade aan mijn woning betalen?
  •    Wie moet herstellingen betalen?
  •    Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
  •    Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?
  •    Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?
  •    Wat zijn de rechten en plichten van de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?

  Op deze vragen krijg je een antwoord de brochure 'Ziezo!', een handig zakboekje voor sociale huurders.

Kan ik mijn sociale huurwoning kopen?

Als je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij en je wil op een bepaald moment je woning kopen, dan kan je beroep doen op het ‘kooprecht van de zittende huurder’. Als huurder van een sociale woning heb je het recht om de door jou gehuurde woning aan te kopen. Je dient de woning dan wel 5 jaar ononderbroken gehuurd te hebben. Je kan dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kunt je jouw huurwoning niet meer aankopen.

Meer informatie over je kooprecht als zittende huurder vind je op deze pagina .

2. Een sociale woning kopen

Een sociale woning of kavel kopen

Naast sociale huisvestingsmaatschappijen die woningen verhuren zijn er ook sociale huisvestingsmaatschappijen die woningen verkopen. Sommige maatschappijen kunnen naast sociale koopwoningen ook sociale kavels verkopen.

Kom ik in aanmerking voor een sociale koopwoning of sociale kavel?

Op deze pagina kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een sociale koopwoning of sociale kavel. Je vindt er de toelatingsvoorwaarden en de uitzonderingsregels.

In mijn gemeente?

Voor Borsbeek kan je voor sociale koopwoningen of sociale kavels terecht bij:

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70
kandidaat@deidealewoning.be

Gijsbrecht van Deurnelaan 22
2100 Deurne
03 663 77 20
koopwoningen@arroantwerpen.be