Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Contactgegevens rijksregister

Jouw contactgegevens in het Rijksregister?

Het Rijksregister biedt de mogelijkheid om jouw contactgegevens (of sommige ervan) op vrijwillige basis mee te delen: je telefoonnummer, je GSM-nummer, je e-mailadres.

Dit kadert in de administratieve vereenvoudiging. De gemeentelijke diensten kunnen deze contactgegevens dan gebruiken om sneller en efficiënter met jou te communiceren. Bovendien helpen we hiermee het milieu omdat we niet alles per post en papier dienen te versturen. (eventueel:  Let wel, sommige documenten moeten, wanneer wettelijk voorzien, nog steeds per post worden verstuurd. )

Deze gegevens zullen dan ook toegankelijk zijn voor een aantal instanties (ziekenfonds, belastingdienst, hulpdiensten, overheidsdiensten, …) die wettelijk gemachtigd zijn daartoe toegang te hebben en om ze te gebruiken, overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. De machtigingen inzake toegang tot die gegevens worden verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be Ook belangrijk om weten is dat deze instanties niet zomaar gebruik mogen maken van jouw (contact)gegevens, men kan alleen toegang krijgen tot de informatie die nodig is voor de vervulling van taken van algemeen belang die aan hen toevertrouwd werden bij of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, of taken die als zodanig zijn erkend door het Sectoraal comité van het Rijksregister.

Hoe bezorg je jouw contactgegevens?

Je kan je contactgegevens zélf invoeren, wijzigen of schrappen in je rijksregisterdossier door je aan te melden met je identiteitskaart en pincode op volgende website: https://mijndossier.rrn.fgov.be (opgelet, eerst identiteitskaart in kaartlezer steken vooraleer door te klikken!)

Of vul hier het e-loketformulier in en een medewerker Burgerzaken zal deze gegevens updaten in het rijksregister.