Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Meer info

Tegemoetkomingen en premies: klimaatadaptatie

Vanaf 1 oktober 2022 kan je een gemeentelijke premie krijgen voor bepaalde klimaatadaptieve maatregelen.  Hiermee wil de gemeente anticiperen op de verwachte veranderingen in het klimaat en de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren.

Voor volgende 4 klimaatadaptieve maatregelen kan je een premie aanvragen:

De premies aanvragen kan je doen via de vermelde e-loketformulieren en dit ten laatste één jaar na factuurdatum. Vergeet niet om alle gevraagde bewijsstukken en documenten mee op te laden bij je aanvraag, anders kan de premie niet worden uitbetaald. In het gemeentelijke premiereglement staan alle voorwaarden beschreven.

Het plaatsen van een regenwaterton

Een regenwaterton is een ton die regenwater opvangt afkomstig van een regenpijp en bovengronds geïnstalleerd is. De premie bedraagt 50% van de reële kostprijs met een maximum van €100.

Wist je dat je steeds een regenton kan aankopen op de IGEAN recyclageparken? Tevens organiseert de gemeente tweejaarlijks een groepsaankoop regentonnen in samenwerking met IGEAN. Neem voor meer informatie eens een kijkje op onze webpagina omtrent de regentonnen.

Voor het verkrijgen van de premie voor het plaatsen van een regenton vul je dit e-loketformulier in.

Het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens (gevel van een gebouw, vrijstaande muur,…) inclusief afboording, en rechtstreeks aansluitend aan het voetpad.

Er dient echter steeds een aaneengesloten vrije doorgang van minstens 1,50 meter op het voetpad behouden te blijven. De straatgeveltuin kan in principe tot aan de scheiding met de buren lopen. Indien de buren hiermee niet akkoord gaan, dan blijft de geveltuin minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn tussen de 2 gevels.

De premie bedraagt 50 euro per geveltuin.

Je dient steeds eerst een aanvraag in te dienen om een vergunning te krijgen om een geveltuin te mogen plaatsen. De aanleg van uw geveltuin kan pas uitgevoerd worden na ontvangst van de vergunning.  De vergunning aanvragen doe je via het aanvraagformulier voor een geveltuin.

Daarna vul je voor het verkrijgen van de premie voor het plaatsen van een geveltuin dit e-loketformulier in.

Het aanleggen van een groendak

Er bestaan twee soorten groendaken.

Een sedumdak is een groendak met lage begroeiing van vetplanten, droogteminnende kruiden, grassen en vaste planten. De minimale substraatdikte van een sedumdak is 60 mm. De gemeente voorziet een premie van 15 euro per m² voor sedumdaken.

Een natuurdak is een groendak met een soortenrijke beplanting die varieert in hoogte zoals bomen, struiken, kruiden, grassen en vaste planten, bij voorkeur inheems. De minimale substraatdikte van een natuurdak is 80 mm. De gemeente voorziet een premie van 25 euro per m² voor natuurdaken.

De minimale oppervlakte van het groendak is 10 m². Indien het groendak boven een verwarmde ruimte ligt moet het dak geïsoleerd zijn. De warmteweerstandscoëfficiënt R-waarden van het isolatiemateriaal op het dak bedraagt minimum 4,5 m²K/W.

Voor het verkrijgen van de premie voor het aanleggen van een groendak vul je dit e-loketformulier in voor een sedumdak of voor een natuurdak.

Het planten van inheemse of streekeigen hoogstammige bomen

Een hoogstamboom is een boom met een takvrije stam van minstens 2,5 meter hoog. De gemeente voorziet een eenmalige premie van 10 euro per boom voor de aanplanting van hoogstambomen met een maximum van 100 euro per woning, per school of vereniging.

De boom is van een inheemse of streekeigen soort en wordt vermeld in de plantwijzer van de provincie Antwerpen.

Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kap-, milieu en/of stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een premie voor aanplanting.

Voor het verkrijgen van de premie voor het planten van een inheemse of streekeigen hoogstammige boom vul je dit e-loketformulier in.