Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Fietsmaatregelen en Hoppinpunten

Hoppin

Om de toenemende hinder tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding te kunnen opvangen, wil Lantis de fietsverbindingen van en naar Antwerpen versterken. Eén van deze fietsverbindingen loopt via Borsbeeks grondgebied en loopt van de Drakenhoflaan tot de fietstunnel. Om deze fietsroute aantrekkelijker te maken, heeft Lantis in samenwerking met de gemeente Borsbeek een aantal werken uitgevoerd.  

De gemeente Borsbeek heeft van dit moment gebruik gemaakt om een aantal andere projecten sneller uit te voeren. Dit gaat over de heraanleg van voetpaden (Groeningerstraat en deel van de Robianostraat) en over de aanleg van toegankelijke bushaltes, in combinatie met de aanleg van een hoppinpunt.

Op deze pagina geven we aan welke werken er exact zijn uitgevoerd. Deze zijn ook terug te vinden op het plan onderaan deze pagina.

Fietsmaatregelen

1. Aanpassing van de fietstunnel R11 kant Lindenboomstraat

De knik in de fietstunnel onder de R11 zorgde ervoor dat tegenliggers elkaar niet altijd goed zagen. Ter hoogte van de Lindenboomstraat werd de uitgang van de fietstunnel rechtdoor getrokken en rechtstreeks aangesloten op de Lindenboomstraat. Het bestaande fietspad tussen de Georges De Grooflei en de Koude Beeklaan verdween en werd op verschillende plaatsen onthard. De Lindenboomstraat kreeg het statuut van “Fietsstraat” en krijgt voorrang op de Koude Beeklaan, waar enkel een parking ligt. De Lindenboom bleef behouden.

2. Onderhoudswerken aan het fietspad de Robianostraat

Lantis wil de fietsverbinding van Antwerpen naar Borsbeek verbeteren op heel korte termijn. Er werd daarom gekozen voor een heraanleg van bestaande fietsverbindingen, zonder een volledige heraanleg van de straat. De onderhoudswerken aan het fietspad omvatten het vervangen van de bestaande klinkerverharding door een laag rode asfalt en de heraanleg van het aanliggende voetpad aan de noordzijde van de de Robianostraat tussen de Grensstraat en de Frans Beirenslaan. Ook op grondgebied Deurne wordt het fietspad op deze as in de toekomst nog heraangelegd in rode asfalt.

3. Realisatie fietsverbinding Groeningerstraat – de Robianostraat

Naast het verbeteren van de fietsverbinding in de de Robianostraat wil Lantis ook de verbinding met de fietstunnel verbeteren. Daarvoor was het belangrijk om de snelheid in de Groeningerstraat te verlagen. In de Groeningerstraat, ter hoogte van de huisnummers 27, 28 werd een verkeersplateau voorzien als snelheidsremmende maatregel ten behoeve van de veiligheid van de fietser. Gezien de slechte staat van de voetpaden in de Groeningerstraat vroeg de gemeente om deze meteen opnieuw aan te leggen. De bushalte werd verplaatst naar de de Robianostraat. Op de voormalige bushalte in de Groeningerstraat kwamen parkeerplaatsen.

4. Realisatie fietsverbinding Grensstraat – Vinkeniersweg

Er werd een volwaardige verharde fietsverbinding gerealiseerd tussen de Grensstraat en de Vinkeniersweg en ook een voetpadverbinding in halfverharding om ervoor te zorgen dat fietsers vlot van en naar de fietsstraat kunnen.

Aanleg van een toegankelijke bushalte en Hoppinpunt

De gemeente besliste, samen met De Lijn, reeds in 2019 om de toegankelijkheid en het comfort te verbeteren van de bushalte ‘Borsbeek de Robianostraat’. Op de locatie in de Groeningerstraat was dit onmogelijk. De halte werd daarom verplaatst naar de de Robianostraat.

Deze locatie is, binnen de vervoerregio, bovendien aangeduid als een belangrijk lokaal mobiliteitsknooppunt of Hoppinpunt. Dit is een plek waar reizigers van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overstappen.

Hoppinpunten komen er niet enkel in Borsbeek, maar in heel Vlaanderen. Daarom zijn er ook richtlijnen voor de wijze waarop die georganiseerd worden. Omdat dit Hoppinpunt een belangrijke mobiliteitsknoop is, wil dit zeggen dat alle functies bij elkaar geplaatst moeten worden (bushalte, schuilhuisjes, zitgelegenheid, fietsenstalling, deelfietsen, dropzone voor steps, eventuele deelwagen, informatiezuil). Er zullen nog op 3 andere locaties in Borsbeek (kleinere) Hoppinpunten worden gerealiseerd, namelijk in de Wenigerstraat, aan de kerk in het centrum en aan de Periscoop. Aan Silsburg (Wommelgem) komt er ook een Hoppinpunt.

In het kader daarvan werden ook reeds de Donkey deelfietsen op deze 4 locaties geplaatst. In de de Robianostraat werden deze geplaatst aan de zijde van het fietspad om onnodige oversteekbewegingen te vermijden.

De bushaltes zijn rijbaanhaltes, omwille van het voordeel voor de doorstroming van de bus.

We willen meteen ook zorgen dat deze plek veiliger is voor overstekende voetgangers. Daarom worden ter hoogte van het kruispunt de afslagstroken onderbroken door schuine strepen op de baan.

Het plan van alle ingrepen vind je hier .

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@borsbeek.be of op 03 320 94 00.