Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Fietsmaatregelen en Hoppinpunten

Hoppin

                               INFOAVOND

             wanneer? dinsdag 20 december 2022 om 19:30u 

             waar? in Tirolerhof, August Van Putlei 56

Om de toenemende hinder tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding te kunnen opvangen, wil Lantis de fietsverbindingen van en naar Antwerpen versterken. Eén van deze fietsverbindingen loopt via Borsbeeks grondgebied en loopt van de Drakenhoflaan tot de fietstunnel. Om deze fietsroute aantrekkelijker te maken, zal Lantis in samenwerking met de gemeente Borsbeek een aantal werken uitvoeren. Zij hebben hiervoor budgetten van de Vlaamse Overheid. Op dit moment is voorzien om eind 2022 te starten met de werken, al kan deze datum nog opschuiven.

De gemeente Borsbeek wil van dit moment gebruik maken om een aantal andere projecten sneller uit te voeren. Dit gaat over de heraanleg van voetpaden (Groeningerstraat en deel van de Robianostraat) en over de aanleg van toegankelijke bushaltes, in combinatie met de aanleg van een hoppinpunt.

Op deze pagina geven we aan welke werken er exact zullen gebeuren. Deze zijn ook terug te vinden op het plan onderaan deze pagina.

Fietsmaatregelen

1. Aanpassen van de fietstunnel R11 kant Lindenboomstraat

De knik in de fietstunnel onder de R11 zorgt ervoor dat tegenliggers elkaar niet altijd goed zien. Ter hoogte van de Lindenboomstraat zal de uitgang van de fietstunnel rechtdoor worden getrokken en rechtstreeks aansluiten op de Lindenboomstraat. Het bestaande fietspad zal verdwijnen tussen de Georges De Grooflei en de Koude Beeklaan en wordt op verschillende plaatsen onthard. De Lindenboomstraat krijgt het statuut van “Fietsstraat” en krijgt voorrang op de Koude Beeklaan, waar enkel een parking ligt. Alle bestaande garages blijven bereikbaar en de Lindenboom blijft behouden.

2. Onderhoudswerken aan het fietspad de Robianostraat

Lantis wil de fietsverbinding van Antwerpen naar Borsbeek verbeteren op heel korte termijn. Er wordt daarom gekozen voor een heraanleg van bestaande fietsverbindingen, zonder een volledige heraanleg van de straat. De onderhoudswerken aan het fietspad omvatten het vervangen van de bestaande klinkerverharding door een laag rode asfalt en de heraanleg van het aanliggende voetpad aan de noordzijde van de de Robianostraat tussen de Grensstraat en de Frans Beirenslaan. Ook op grondgebied Deurne wordt het fietspad op deze as heraangelegd in rode asfalt.

3. Realisatie fietsverbinding Groeningerstraat – de Robianostraat

Naast het verbeteren van de fietsverbinding in de de Robianostraat wil Lantis ook de verbinding met de fietstunnel verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om de snelheid in de Groeningerstraat te verlagen. In de Groeningerstraat, ter hoogte van de huisnummers 27, 28 wordt een verkeersplateau voorzien als snelheidsremmende maatregel ten behoeve van de veiligheid van de fietser. Gezien de slechte staat van de voetpaden in de Groeningerstraat vroeg de gemeente om deze meteen opnieuw aan te leggen. De bushalte zal verplaatst worden naar de de Robianostraat en op deze plaats komen parkeerplaatsen.

4. Realisatie fietsverbinding Grensstraat – Vinkeniersweg

Er wordt een volwaardige verharde fietsverbinding gerealiseerd tussen de Grensstraat en de Vinkeniersweg en ook een voetpadverbinding in halfverharding om ervoor te zorgen dat fietsers vlot van en naar de fietsstraat kunnen.

Aanleg van een toegankelijke bushalte en Hoppinpunt

De gemeente besliste, samen met De Lijn, reeds in 2019 om de toegankelijkheid en het comfort te verbeteren van de bushalte ‘Borsbeek de Robianostraat’. Op de huidige locatie in de Groeningerstraat is dit onmogelijk. De halte zal daarom verplaatst worden naar de de Robianostraat.

Deze locatie is, binnen de vervoerregio, bovendien aangeduid als een belangrijk lokaal mobiliteitsknooppunt of Hoppinpunt. Dit is een plek waar reizigers van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overstappen.

Hoppinpunten komen er niet enkel in Borsbeek, maar in heel Vlaanderen. Daarom zijn er ook richtlijnen voor de wijze waarop die georganiseerd worden. Omdat dit Hoppinpunt een belangrijke mobiliteitsknoop is, wil dit zeggen dat alle functies bij elkaar geplaatst moeten worden (bushalte, schuilhuisjes, zitgelegenheid, fietsenstalling, deelfietsen, dropzone voor steps, eventuele deelwagen, informatiezuil). Er zullen nog op 3 andere locaties in Borsbeek (kleinere) Hoppinpunten worden gerealiseerd, namelijk in de Wenigerstraat, aan de kerk in het centrum en aan de Periscoop. Aan Silsburg (Wommelgem) komt er ook een Hoppinpunt.

In het kader daarvan werden in oktober ook reeds de Donkey deelfietsen op deze 4 locaties geplaatst. In de de Robianostraat werden deze geplaatst aan de zijde van het fietspad om onnodige oversteekbewegingen te vermijden.

De bushaltes zullen rijbaanhaltes zijn, omwille van het voordeel voor de doorstroming van de bus.

We willen meteen ook zorgen dat deze plek veiliger is voor overstekende voetgangers. Daarom worden ter hoogte van het kruispunt de afslagstroken onderbroken door schuine strepen op de baan.

Het plan van alle ingrepen vind je hier .

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@borsbeek.be of op 03 320 94 00.