Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Vermoeden van vergunning

Aanvragen vermoeden van vergunning en opname in het vergunningenregister

Alle bestaande constructies gebouwd voor 22 april 1962, worden geacht te zijn vergund en zullen worden opgenomen in het vergunningenregister. Hiervoor dient u geen vermoeden van vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Voor bestaande constructies gebouwd tussen 22 april 1962 en 3 oktober 1979 zult u als eigenaar de vergund geachte toestand dienen aan te tonen om het pand te laten opnemen in het vergunningenregister van de gemeente. Hiervoor dient u dus een aanvraag tot vermoeden van vergunning in te dienen.

U doet uw aanvraag via het daar voorbestemde e-loketformulier van de gemeente.

Om volledig te zijn dient uw aanvraag alle hieronder vermelde dossierstukken te bevatten:

  1. Een beschrijvende nota: Wat vraagt u net aan? Welke materialen worden gebruikt?
  2. Luchtfoto's van vóór 1979: op te vragen bij het nationaal geografisch instituut (NGI). Deze foto’s (scan van het originele negatief: periode 1947-1994) zijn via www.ngi.be tegen betaling te verkrijgen.

  3. Uittreksel uit het kadaster van vóór 1979: tegen betaling te verkrijgen bij het Kadaster via MY MINFIN. Aanmelden via eID of itsme, klik bij 'Mijn woning en mijn onroerende goederen' op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen om het kadastraal plan te vragen. Of vul het aanvraagformulier in. FOD Financiën, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen, Contact Center: 02 572 57 57 van 9 tot 12 uur of mail naar meow.antenne.107@minfin.fed.be 

  4. Kadastrale mutatieschetsen: tegen betaling te verkrijgen bij het Kadaster via MY MINFIN. Aanmelden via eID of itsme, klik bij 'Mijn woning en mijn onroerende goederen' op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ en doorloop de verschillende stappen om de mutatieschetsen op te vragen. Of vul het aanvraagformulier in. FOD Financiën, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen, Contact Center: 02 572 57 57 van 9 tot 12 uur of mail naar meow.antenne.107@minfin.fed.be 

  5. Foto’s in kleur van de huidige toestand van de constructie namelijk: vooraanzicht, achteraanzicht, links en rechts.

  6. Een inplantingsplan: Op het inplantingsplan is het perceel duidelijk aangegeven. U kan een inplantingsplan gratis downloaden via CADGIS. Bij het gebruik van deze tool dient u het perceel te selecteren alvorens het plan te exporteren, de contour is dan aangeduid op het uittreksel. 

  7. Plannen en tekeningen van de constructie: bijvoorbeeld: grondplannen, 3Dplannen, gevelplannen met de aanduiding van de lengte, breedte en hoogte, alsook hun respectievelijke afstand tot de perceelsgrenzen etc.

Aanvragen die onvolledig zijn kunnen onmogelijk gunstig beoordeeld worden.

Heeft u verdere vragen omtrent de procedure vermoeden van vergunning of het e-loketformulier ? Neem dan contact op met de dienst omgeving via omgeving@borsbeek.be of 03 320 94 00.