Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Woonerven Meuleveld, Lucashoeve, Broekstraat en Rooibos

Woonerven en vergroening Meuleveld, Lucashoeve, Broekstraat en Rooibos

In Meuleveld, Lucashoeve, Broekstraat en Rooibos zijn onthardingen en vergroeningen gepland. De werken starten volgens de huidige planning op 11 maart 2024.

Door de voetpaden te ontharden en in te zaaien, zullen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer de rijbaan moeten delen. Om dit veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt aangepast. In de regelgeving rond woonerven is dit voorzien door enerzijds de maximale snelheid naar 20 te brengen en anderzijds de straat in te richten met versmallingen en/of drempels en/of asverschuivingen. Ook worden voetgangers expliciet op een eerste plaats gezet:

Binnen de woonerven en de erven:

  • mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen zijn er eveneens toegelaten;
  • mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

Lucashoeve en Broekstraat zijn doodlopende straten, in Meuleveld zal door middel van asverschuivingen en een versmalling doorgaand verkeer ontraden worden. De noord- en westkant van het pleintje op het kruispunt van Rooibos en de Hulgenrodestraat bieden enkel te voet toegang tot 2 huizen, de enkelrichting die hier reeds geldt wordt behouden.

Het autoluwe karakter van al deze straten maakt het mogelijk om hier een woonerf in te richten.

Het woonerf wordt aangegeven met de verkeersborden F12a (begin van een woonerf) en F12b einde van een (woonerf). In een woonerf is het verboden te parkeren, behalve op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; ofwel op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. Op de straat zullen een beperkt aantal parkeerplaatsen worden voorzien, afgebakend door wegmarkeringen en met aanbrenging van de letter P. Gecombineerd met bloembakken/plantvakken functioneren deze parkeerplaatsen ook permanent als versmalling en asverschuiving.

Deze ingrepen zijn weergegeven op het plan dat u hier kan terugvinden.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@borsbeek.be of op 03 320 94 00.